Gå til indhold

Legionella

Undgå legionella i din varmtvandsinstallation

Bakterien legionella kan smitte gennem varmtvandsinstallationer og forårsage alvorlig lungebetændelse særligt blandt personer, der i forvejen er svækkede.

Tilstedeværelse af legionella i vandinstallationen har ikke noget at gøre med kvaliteten af det vand, vi leverer fra vandværket, men skal derimod knyttes til det varme vand ude hos forbrugeren. Legionella trives bedst ved temperaturer mellem 25-45oC. Ved temperaturer under 20oC, kan bakterierne ikke vokse, og når temperaturen overstiger 55oC dør bakterierne.

Man bliver smittet med legionella via lungerne. Legionella smitter ikke fra person til person men i stedet via små vanddråber (vandaerosoler), som er forurenet med legionella, og som fx opstår i forbindelse med brusebad.

Gode råd til at undgå legionella

  • Vandet i varmtvandsbeholderen skal være ca. 60oC (men ikke langt over da det kan forårsage kalkudfældning i installationerne)
  • Når man åbner for det varme vand, skal temperaturen opnå en temperatur på mindst 50oC inden for 20 sekunder
  • Det kolde vand skal være under 12oC
  • Efter reparation eller hvis det er længe siden, du har brugt vand, bør vandet løbe et par minutter, inden du bruger det
  • Tøm bruseslangen for vand efter badning. Dette kan fx gøres ved at lægge den ned på gulvet i stedet for at hænge den op efter brug
  • Brusehovedet bør jævnligt rengøres og afkalkes