Gå til indhold

Spørgsmål og svar om vand

Har du ikke vand i hanen, smager vandet underligt eller dunker det rørene? Måske kan du finde en forklaring her

Vandet er misfarvet

Det kolde vand er rødbrunt

Det kan skyldes ændring af vandets strømning i ledningssystemet på grund af reparation af forsyningsledningen. Det er et forbigående fænomen. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet, og det er ikke sundhedsskadeligt. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det varer normalt et par minutter. Hvis misfarvningen er vedvarende, så kontakt os, så foretager vi en kraftigere udskylning af systemet.

Vandet er hvidt

Hvis vandet er hvidt ved tapning, skyldes det normalt, at der er luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil det blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

Misfarvet vasketøj

Har man fået misfarvet sit vasketøj anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

  • Læg tøjet i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 l vand.
  • Vrid tøjet efter en ½ time og vask det i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 l vand.
  • Skyl tøjet og gør som du plejer efter normal vask.


Blå-grønne aflejringer 

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indhold af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er koldt, inden du drikker det.

Partikler eller grus i installation

Kontakt os.

Jeg har ikke vand i hanen

Start med at spørge din nabo, om de har vand i hanen. Hvis de har det, skyldes det formentlig fejl på din vandinstallation - så skal du kontakte en VVS-installatør. Har din nabo heller ikke vand, skyldes det formentlig fejl på vores vandledninger - kontakt os. 

Der er lavt / intet tryk på vandet

Kontakt os og oplys, hvor længe det har stået på 

Vandet smager eller lugter dårligt

Vandet smager dårligt

Start med at skylle systemet grundt igennem ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter. 
Hvis det fortsat smager dårligt, skal du kontakte os - så sender vi en prøvesmager ud. 

Vandet lugter af "rådne æg"

Lugten af 'rådne æg' (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. Dårlig lugt kan også skyldes at vandet i vandlåsen i et afløb er fordampet, så der er direkte adgang fra kloaknettet.

Jeg har ikke noget varmt vand

Det varme vand har ikke relation til Vand og Affald, men til dine egne installationer. Kontakt en VVS-installatør

Ukendte lyde fra installation og rør

Banken i rør efter målerskift

Hvis det banker i installationen, når du lukker en hane, kan det være fordi der i forbindelse med udskiftning af vandmåleren er monteret en kontraventil. Der skal være en kontraventil i installationen for at forhindre at det varme vand løber baglæns og derved kan komme ud i måleren, som ikke kan tåle varmt vand.

Susen i installationen

Hvis der pludselig er noget støj i rørene som normalt ikke er der, kan det være tegn på et brud på stikledningen eller hovedledningen uden for ejendommen. Kontakt os.

Vandhanen drypper efter målerskift

Det er ganske normalt, og et tegn på at sikkerhedsventilen ved måleren virker. Det er normalt en tragt til at fange dryp. Dryp stopper over tid.

Jeg har fået lukket for vandet

Vi har desværre nogle kunder, der ikke betaler deres regninger. Det går i sidste ende ud over andre kunder, som kan komme til at opleve prisstigninger - og det synes vi ikke er rimeligt.

Derfor er vi efteråret 2017 begyndt at lukke for vandet hos kunder med ubetalte regniger. Herunder kan du se, hvad du kan gøre, hvis vi har lukket for vandet hos dig.

Hvornår lukker vi for dit vand?

Hvis betalingsfristen er overskredet sender, vi 2 rykkerskrivelser (100 kr. i gebyr for hver rykker). Derefter sender vi en sidste rykker med oplysning om, at der ved fortsat manglende betaling vil blive lukket for vandet. Hvis der stadig ikke er betalt sender vi lukkevarsel med oplysning om dato for lukning.

Hvad gør du, hvis vi har lukket for vandet?

Genåbning sker først, når det skyldige beløb samt luknings- og genåbningsgebyr er betalt.

Hvad koster det at få det lukket og åbnet igen?

Prisen for at få lukket eller åbnet for vandet fremgår af vores takstblad.

Hvor kan du se, hvad du skylder?

På din seneste opkrævning eller ved at logge ind på selvbetjening. Du kan også få restancen oplyst ved at kontakte os.

Hvordan kan du betale eller få en afdragsordning?

Du kan indbetale hele restancen via et tidligere fremsendt indbetalingskort eller via en bankoverførsel til reg. nr. 4366 konto nr. 10740576 – HUSK at oplyse kundenummer eller adresse. Hvis ikke du er i stand til at betale hele beløbet på en gang, kan du indgå en afdragsordning. Kontakt os for at lave en aftale om en afdragsordning.

Gode råd om din vandinstallation

Det er vigtigt at din vandinstallation er i orden og overholder Norm for vandinstallationer DS 439,

Installationen skal være tæt og alle ventiler skal fungere.

Alt arbejde på din vandinstallation skal foretages af en autoriseret VVS-installatør.

Det er en god idé at aflæse din vandmåler ofte, gerne en gang om måneden. På den måde kan du opdage, hvis du har et læk. 

Det er vigtigt at kontraventilen til din varmtvandsbeholder er i orden. En defekt kontraventil til varmtvandsbeholderen kan medføre tilbageløb af opvarmet bakterieholdigt vand til koldtvandsinstallationen.

Temperaturen i din varmtvandsbeholder bør være mindst 55 grader, så du undgår legionellabakterier i dit varme vand.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør til at gennemgå din vandinstallation.