Vand og Affald

Affald

Under fanebladet "Svendborg uden affald: Nye affaldsordninger 2020" til venstre kan du læse om de nye affaldsordninger, der starter i 2020.

Vand og affald står for driften af alle indsamlingsordninger for husholdningerne, samt tilbyder enkelte ordninger til virksomhederne i Svendborg Kommune.


Affaldsordningerne omfatter restaffald (dagrenovation), batterier samt storskrald, der hentes hos borgerne.
To genbrugsstationer tager imod affaldet fra byens næsten 29.000 husstande.

Endvidere kan borgerne aflevere blandet papir, flasker og glas samt batterier på kommunens 136 miljøstationer.

Apotekerne samarbejder med vand og affald om modtagelse af medicinrester og kanyler fra borgerne.

Kommunens farvehandlere og byggemarkeder samarbejder med vand og affald, hvilket betyder at borgerne kan aflevere tomme emballager samt rester af maling. Se her hvor du kan aflevere.

Har du spørgsmål vedr. sortering og bortskaffelse af affald kan du ringe eller sende os en mail.

Affaldsportal - APP
Du kan hente vores APP "Affaldsportal"

I Google Play her

Eller i App Store her

Besøg vores webshop..
...hvor du blandt andet kan købe poselukkere, hængelås til din container, samt bestille ektratømninger.

Se rapporten fra vores frontløberprojekt her

Regulativ for husholdningsaffald
Se Svendborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald
Se Svendborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald