Vand og Affald

Sorteringsguide

Her finder du gode råd om sortering og bortskaffelse af affald fra private husholdninger.

 

NB! Du kan også hente app'en "Affaldsportal" ned på din smartphone, hvor du bl.a. kan finde en mere detaljeret sorteringsguide.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, så klik hér for at få viden om miljøstyrelsens officielle råd i forhold til affaldssortering.