Vand og Affald

Sorteringsguide

Her finder du gode råd om sortering og bortskaffelse af affald fra private husholdninger.