Gå til indhold

SYFRE

Synergi i fynske ressourcestrategier.

De fynske affaldsselskaber og kommuner har gennem flere år erfaringsudvekslet og samarbejdet om strategi for affaldshåndtering og ressourcegenvinding, samt drøftet mulige fordele ved en delvis fælles indsats.

Som en udløber af arbejdet med Energiplan Fyn opstod et samarbejde mellem de fynske affaldsselskaber, de fynske kommuner og Syddansk Universitet om fremtidens mulige løsninger for håndtering af affald fra husholdninger (SYFRE). 

Det er anbefalingerne fra SYFRE, der ligger til grund for de nye affaldsordninger, der træder i kraft i Svendborg Kommune fra september 2020. 

Andre kommuner på Fyn har valgt at sortere på samme måde, som vi skal i Svendborg - det gælder foreløbigt Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn.