Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Østre Havnevej

Vi arbejder med vandledningerne i Østre Havnevej i perioden 28. november til 16. december.

Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Byggemodning Søbakkerne etape 2, Ollerup

Gravearbejdet i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger i området  Søbakkerne i Ollerup udføres i perioden 18. oktober 2022 til ca. 20. januar 2023.

Gravearbejdet udføres af Refsvindinge Entreprenør.

Vandledningen i Voldgade er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 19. oktober og den 18. november 2022

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt  lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, kan du tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig på vores hjemmeside, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen  udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de  nærmeste husfacader blive fotograferet  torsdag d. 13. oktober 2022.

Der vil som udgangspunkt være adgang til ejendommene i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen. Udskiftning af stikledning
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser vi den private del af  stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer vi PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du også se et kort med forventede opgravninger.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på
telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Vestergade i Svendborg

Anlægsarbejder i Vestergade Svendborg i perioden 3. oktober 2022 – 11. november 2022

Strækningen mellem rundkørslen ved Odensevej og Vesterløkken vil blive spærret for gennemkørende trafik.

Der vil ikke være køreadgang for motorkøretøjer til Svendborg Storcenter fra Vestergade. Der er adgang til centeret fra Mølmarksvej. Fortove friholdes for gående trafikanter.

Cyklister vil kunne passere ved at trække cyklen ad fortovet forbi selve arbejdsstedet. Anvisninger på stedet bedes efterkommet af trafikanterne.

Der vil blive anvist omkørselsruter for motorkøretøjer via Fåborgvej, Ryttervej, Johs. Jørgensens Vej og Vestergade.

Spærringen er nødvendig for at kunne etablere nye kloakledninger under Vestergade for at øge kloaksystemets kapacitet, og dermed reducere oversvømmelser på terræn i forbindelse med skybrud.

Svendborg Spildevand beklager de gener, som anlægsarbejdet må påføre trafikanterne samt de erhvervsdrivende ved Svendborg Storcenter.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Hans H. Pedersen ApS, Gislev, tlf. 62 29 17 17.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til:

Projektleder Steen Ladefoged på tlf. 63 21 55 76 eller e-mail sla@vandogaffald.dk

Se oversigtskort her.