Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se, hvor i kommunen vi udfører gravearbejde

Her graver vi

Vandledningen i Tvedvej er i dårlig stand og skal udskiftes

Vi lukker for vandet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet mandag d. 12. august 2024.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.

Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 6321 5519 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Vårøvej, Tåsinge

Vi skal etablere en ledning til regn- og spildevand i Vårøvej i perioden 5. august 2024 - 11. oktober 2024.

Det er planlagt, at trafikken vil kunne opretholdes i mindst 1 spor forbi arbejdsstedet i Vårøvej. 

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev, tlf. 6390 9909.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Steen Ladefoged på tlf. 6321 5576 eller på sla@vandogaffald.dk

Bjerrebyvej, Tåsinge

Vi skal etablere en rensebrønd i Bjerrebyvej ved nr. 110-112 i perioden 24. juni 2024 - 19. juli 2024.

Derfor vil der være omkørsel via Ny Bjerrebyvej og Staboltvej. Omkørslen bliver skiltet. Fodgængere og cyklister vil med forsigtighed kunne passere arbejdsstedet.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev, tlf. 6390 9909.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Steen Ladefoged på tlf. 6321 5576 eller på sla@vandogaffald.dk

Ny kloakledning og elledninger fra Nyborgvej til Linkenkærsvej

Vi går sammen med Flow-net snart i gang med at etablere en ny kloakledning samt 4 nye elledninger i Jernbanestien fra Nyborgvej til Linkenkærsvej.  

Arbejdet forventes udført fra den 13. maj til den 27. september 2024.
Stien vil blive bragt tilbage til samme stand som nu, når vi er færdige. 

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet en af de kommende dage. For at kunne tage fotos på alle sider af ejendommene, har vi brug for gå ind på enkelte matrikler. Ønsker du ikke det, vil vi gerne høre fra dig.

Dine forpligtelser
Ifølge Byggeloven, påhviler det grundejeren at sørge for, at ejendommen lever op til kravene om fundering. Læs mere om krav til fundering i Byggeloven her.

Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ole René Rasmussen på tlf. 6321 5550 eller på orr@vandogaffald.dk

Vandledningen i Apotekervej og Skyttevej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 29. april og den 28. juni 2024.

Vi lukker for vandet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste, men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J.  Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 26. april 2024.Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning 
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser vi den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer vi PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk