Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se, hvor i kommunen vi udfører gravearbejde

Her graver vi

Vandledningen i Ole Rømers Vej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 24. juli og den 31. oktober 2023

Ole Rømers Vej spærres i retning fra Fåborgvej til Femte Maj Plads i hele perioden. Der vil være skiltede omkørsler.

Vi lukker for vandet

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste.

Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 7. juli 2023.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser

Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning

De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.

Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide

Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. 

Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Her kan du se et kort over omkørsler.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk