Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Vandledningen i Østre Havnevej skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 30. januar og den 31. marts 2023

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenørfirmaet J Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 27. januar 2023.

Alle vil som udgangspunkt have adgang til  deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv  udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du også se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail til mwn@vandogaffald.dk

Byggemodning Søbakkerne etape 2, Ollerup

Gravearbejdet i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger i området  Søbakkerne i Ollerup udføres i perioden 18. oktober 2022 til ca. 20. januar 2023.

Gravearbejdet udføres af Refsvindinge Entreprenør.