Gå til indhold

Fællesskab om vedvarende energi på vej i Skårup

Vi gi'r igen

29. marts 2023

Et nyt fællesskab er på vej i Skårup. Her samarbejder lokalråd, kommune og forsyningsselskab om at lave et energifællesskab. Hensigten er, at der skal produceres en masse grøn energi, og så meget som muligt skal forbruges lokalt

Stigende energipriser, svingende forsyningssikkerhed, klimaforandringer – der er mange gode grunde til at arbejde med lokal produktion af vedvarende energi (VE).

Skårup Lokalråd, Svendborg Kommune og Vand og Affalds selskab Svendborg Vedvarende Energi (Svendborg VE) er derfor gået sammen om at etablere et energifællesskab, hvor der kan produceres grøn, lokal energi, og hvor energien kan deles mellem medlemmerne.

Produktion og deling af vedvarende energi

I et energifællesskab kan borgere, kommune, virksomheder, boligselskaber, uddannelsesinstitutioner mv. gå sammen om energiaktiviteter, eksempelvis at producere og dele vedvarende energi eller opsætte ladestandere. Et energifællesskab kan også have andre aktiviteter som formidling om energi og klima, eller fælles indkøb og drift af f.eks. solceller. 

Det er en ny mulighed, at man kan gå sammen om både at producere og dele vedvarende energi. Derfor er der tale om et pilotprojekt, som skal give erfaringer med den type fællesskab og om det er en model, der skal udvides til andre dele af kommunen.

Hensigten med et energifællesskab er at give medlemmerne og lokalområdet, hvor det holder til, ”miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele snarere end økonomisk fortjeneste”. Et energifællesskab kan altså være med til at sikre en stabil, grøn energiforsyning til rimelige priser og samtidig bidrage til lokalsamfundet på andre måder.

Miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele

Svendborg Kommune deltager, fordi kommunen gerne vil lægge solceller på flere kommunale tage, og fordi opstart af energifællesskaber indgår i kommunens Klimahandleplan fra 2022.

Svendborg VE er med i projektet som igangsætter og facilitator.

I Skårup er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skårup Lokalråd, Svendborg Kommune og Svendborg VE. Gruppen er i gang med at kortlægge og kontakte de større forbrugere og interessenter i området. Med tiden er det tanken, at alle interesserede i området skal kunne være med i VE-fællesskabet. 

Læs mere om energifællesskaber via dette link: www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1069  

Hvis du vil høre mere om energifællesskabet i Skårup, kan du kontakte  Pia Duus Jensen fra Svendorg VE.

Del artikel

Relaterede nyheder