Gå til indhold

Klumme: Hvad skal der ske med plasten?

Vi gi'r igen

29. april 2020

Når vi til september får nye affaldsordninger, vil mange nok kigge langt efter en affaldsbeholder til plast. I de affaldsbeholdere, vi uddeler, er der plads til pap/papir (samme rum), glas/metal (samme rum), madaffald og restaffald. Plasten derimod skal fortsat afleveres til genbrugsbil/storskraldsbil eller på genbrugsstationen, hvorfra det bliver sendt til genanvendelse. Men hvorfor nu det?

Klummen er skrevet af Pia Duus Jensen og bragt i Ugeavisen Svendborg 28. april 2020

Det er svært at forestille sig et liv uden plast, for det er et ret smart materiale: Det er let, formbart, fleksibelt og holdbart. Det beskytter vores fødevarer og holder dem friske i lang tid. Vi bruger det i legetøj, tøj, elektronik og meget, meget mere

Dem, der allerede sorterer plast i husholdningen, kan bekræfte, at det er enorme mængder, vi bruger og smider ud – faktisk producerer vi i Danmark omkring 340.000 ton plastaffald årligt i husholdninger og virksomheder.

Men vi har nogle problemer med plast, når det har tjent sit formål og skal videre i kredsløbet. Plast er baseret på olie, et råstof vi ikke skal bruge unødvendige mængder af. Derfor skal vi genanvende i stedet for at brænde det af.

Desværre er det ikke helt enkelt. Plast består af mange forskellige polymersammensætninger, afhængigt af hvilke egenskaber det skal have – f.eks. om det skal holde på lugt fra fødevarer, være bøjeligt eller fast, og så videre. Derfor skal plast eftersorteres i forskellige plasttyper inden, det kan genanvendes. Samtidig kan nogle plasttyper, fx lamineret plast, ikke umiddelbart genanvendes, her skal man finde nye løsninger.

En anden udfordring med indsamling af plast fra husholdninger er, at analyser viser, at selvom man opstiller en beholder til plast ved husstanden, ender der stadig for meget plast i restaffaldet. Vi får med andre ord ikke fat i al plasten, selvom vi deler en beholder ud til det – og det er både dyrt og klimabelastende hver gang, vi skal køre rundt og tømme en affaldsbeholder.

Man arbejder selvfølgelig på højtryk, både politisk og teknologisk, på at finde gode løsninger på plastproblematikken. Blandt andet udvikles robotteknologi til eftersortering af plast og teknologier, der kan lave plast om til olieprodukter. Politisk er der krav på vej til producenter om, at emballage skal designes, så det er muligt at genanvende, og i 2025 er det målet, at halvdelen af al plastemballage skal indsamles og genanvendes (i dag indsamler vi ifølge Miljøstyrelsen 42 % af plasten fra husholdningerne og omkring halvdelen af det indsamlede plast genanvendes).

På Fyn er der et samarbejde i gang mellem kommuner, affaldsselskaber og Syddansk Universitet, hvor man ser på alternative muligheder for at indsamle og genanvende plast. Centralt her er ønsket om at etablere et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt.

På eftersorteringsanlægget vil man kunne udsortere plast i de specifikke plasttyper, og noget af det kan gå direkte til genanvendelse, det vil sige laves til plastpellets, der kan bruges til at støbe ny plast af. Det, som er af for dårlig kvalitet til at blive genanvendt direkte, kan enten kemisk genindvindes – det vil sige, at man laver plasten til et olieprodukt, som kan bruges til ny plast – eller gemmes og bruges som brændsel på kraftvarmeværker i perioder med spidsbelastning.

Endelig vil et eftersorteringsanlæg også kunne udsortere andre materialer fra restaffaldet til genanvendelse, f.eks. mælke- og juicekartoner, som vi forudser også vil skulle genanvendes i fremtiden.

Hvis det lykkes at etablere et fælles fynsk eftersorteringsanlæg, vil det formentlig betyde, at vi får fat i meget mere plast fra husholdningerne, og samtidig får vi en bedre sortering og udnyttelse af plasten, end vi har i dag.

Derfor uddeler vi ikke en beholder til plast, når vi går i gang med de nye affaldsordninger til september.

Del artikel

Relaterede nyheder