Gå til indhold

Klumme: Hvorfor gør vi ikke som i Norge eller Næstved?

Vi gi'r igen

19. maj 2020

De nye affaldsordninger i Svendborg Kommune ligner til forveksling de affaldsordninger, Kerteminde og Odense netop har udrullet, og som flere andre fynske kommuner barsler med. Det er ikke tilfældigt, men resultatet af et samarbejde mellem de fynske kommuner om at designe en affaldsordning, der skal sikre høj genanvendelse til en fornuftig økonomi.

Klummen er skrevet af Pia Duus Jensen og bragt i Ugeavisen Svendborg 19. maj 2020

Mange har stiftet bekendtskab med forskellige former for affaldssortering, når de har været på ferie i udlandet eller på besøg hos venner og familie andre steder i landet. Nogle steder får man op til seks affaldsspande leveret, nogle steder sorterer man hård plast og blød plast hver for sig, mens andre blander glas, metal og plast, og atter andre sorterer affaldet i farvede poser som bliver blandet i spanden – og så videre.

Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi ikke gør som i Norge eller Næstved, eller et tredje sted, og der findes næsten lige så mange former for indsamling og sortering af affald, som der findes kommuner i Danmark. Men kun næsten, for på Fyn har eller får flere af kommunerne det samme sorteringssystem. Foreløbigt er Odense og Kerteminde gået i gang, snart følger Svendborg, og Faaborg-Midtfyn og Nyborg kigger i samme retning.

Baggrunden for, at de fleste kommuner indfører nye affaldsordninger, er ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fra 2013, som siger, at vi senest i 2022 skal indsamle mindst halvdelen af husholdningsaffaldet til genanvendelse (i Svendborg har vi endda valgt at sætte barren en smule højere og sigter efter 55 %). Her måler man på syv fokusmaterialer, som er pap, papir, glas, metal, plast, organisk affald (madaffald) og træ. Så det er altså de syv materialer, vi skal have ud af restaffaldet og indsamle til genanvendelse.

Her er det værd at bide mærke i ordet indsamle. For ressourcestrategien måler på, hvor mange kilo af de syv materialetyper, kommunerne indsamler, mens der ikke er mål for, hvor meget af det indsamlede der bliver genanvendt. Vi sender selvfølgelig alle de indsamlede materialer videre til en modtager, der skal genanvende dem. Men nogle materialer er problematiske at genanvende, så mængden af genanvendte materialer vil aldrig være lige så højt som mængden af indsamlede materialer.

Derfor tegner der sig nye krav i horisonten, hvor man i stedet måler på, hvor stor en del af husholdningsaffaldet vi genanvender. Vi kan se frem til krav om 60 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2030 og 65 procent i 2035. Her vil fokus ikke nødvendigvis kun være på de syv ovenstående materialer, men også inddrage flere materialer, som eksempelvis haveaffald, tekstiler eller mælkekartoner.

Derfor er vi nødt til at lave systemer, hvor vi ikke er alt for låst i den måde, vi går til affaldssorteringen på, men hvor vi kan justere hen ad vejen i takt med nye krav og ny teknologi.

På Fyn er man gået sammen om at se på hvilke synergier, der kan være mellem de fynske kommuner, når det kommer til indsamling og efterbehandling af affald fra husholdningerne. Det er alle fynske kommuner og Syddansk Universitet, der deltager i samarbejdet, og et af resultaterne er en række forslag til, hvordan indsamlingsordningerne kan designes, så vi får den højeste genanvendelsesprocent til den bedste økonomi – samtidig med at vi er i stand til at tilrette os fremtidige krav til affaldssorteringen.

Det betyder altså foreløbigt, at flere af de fynske kommuner har valgt at indsamle affaldet på samme måde, når vi udruller nye affaldsordninger. Samtidig ser vi på muligheder for at samarbejde om efterbehandling af affaldet, herunder et muligt fælles anlæg til efterbehandling af madaffald og et anlæg til eftersortering af restaffald, hvorfra man kan udsortere og genanvende blandt andet plast (læs om dette i klummen ”Hvad skal der ske med plasten?” i Ugeavisen Svendborg 28. april). Endelig samarbejder flere af kommunerne om udbud på indsamling af affaldet og indkøb af beholdere og andre materialer, ligesom vi hele tiden erfaringsudveksler og trækker på hinandens ressourcer og ideer.

Derfor får vi på Fyn en nogenlunde ensartet affaldssortering. Det er både smart, når vi skal vejlede, indsamle og efterbehandle affaldet – og så er det forhåbentlig også nemt at finde rundt i for dem, der skal bruge affaldsordningerne

FAKTA: Sådan gør vi i Svendborg

I Svendborg får alle husstande beholdere til

  • Pap/papir (samme rum)
  • Glas/metal (samme rum)
  • Madaffald
  • Restaffald

De fleste husstande får to affaldsspande på hver 240 liter. Spandene er delt i to rum, så der er fire rum i alt.
Plast skal afleveres til storskrald (fremover hedder det genbrugsbilen) eller på genbrugsstationen.

Del artikel

Relaterede nyheder