Gå til indhold

Nu kan du også sortere mad- og drikkekartoner til genanvendelse

Affald

23. juni 2021

Fra den 1. juli kan svendborgenserne aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Dermed lever Svendborg Kommune op til klimaaftalens mål om, at der skal indsamles 10 forskellige affaldstyper ved husstanden.

Måske husker du klimaaftalen sidste sommer, hvor de fleste partier i Folketinget blev enige om, at der fremover skulle indsamles mindst 10 forskellige affaldstyper fra private husstande. Mange blev lidt bekymrede ved tanken om, at der nu skulle stå 10 skraldespande i indkørslen, men virkeligheden er heldigvis anderledes. For i Svendborg er vi med de to spande og genbrugsbil-ordningen godt på vej med indsamlingen af de 10 materialer – vi mangler blot at få mad- og drikkekartoner med. Det bliver der lavet om på den 1. juli, hvor du kan aflevere mad- og drikkekartoner til genbrugsbilen og på genbrugsstationen.

Meget mere genanvendelse
Siden Svendborg fik nye affaldsordninger i efteråret 2020, er genanvendelsen af affaldet steget markant. Hvis vi sammenligner første kvartal i 2020 med samme periode i 2021, kan vi se, at der nu bliver indsamlet flere af de genanvendelige materialer pap, papir, glas, metal, plast og madaffald, mens mængden af restaffald til forbrænding samtidig er faldet med 40 %, svarende til godt 1500 tons.

På vej mod 55%
Nationalt er der krav om, at kommunerne senest i 2022 skal indsamle 50% af syv udvalgte affaldstyper (her måler man på pap, papir, glas, metal, plast, madaffald og træ) med henblik på genanvendelse, og i Svendborg er målet sat en smule højere, nemlig på 55%. Efter blot få måneder med de nye ordninger er vi i Svendborg Kommune oppe på at indsamle 48%.

Nogle få af de store boligforeninger mangler stadig at komme med i de nye affaldsordninger, da de afventer at få bygget nedgravede løsninger. Når de kommer med i andet halvår af 2021, regner vi med, at mængderne til genanvendelse vil stige endnu mere. Samtidig bliver vi formentlig hele tiden bedre til at sortere, samtidig med at emballager bliver designet, så de er nemmere at genanvende.

Godt rustet til fremtiden
Betyder det så, at vi kan forvente, at der ikke sker flere ændringer på affaldsområdet? Nej, det er der ingen garanti for – tværtimod tør vi næsten love, at der jævnligt vil ske ændringer i takt med ny lovgivning og ny teknologi.

Eksempelvis skal det afklares, om der skal etableres et fynsk eftersorteringsanlæg, hvor plast, mad- og drikkekartoner, med mere kan afleveres sammen med restaffald og frasorteres maskinelt. Vores foreløbige undersøgelser viser, at et sådant anlæg vil give højere genanvendelse af plasten og de øvrige fraktioner, men får vi ikke sådan et anlæg, kan det betyde, at vi skal have en tredje spand ved husstanden til emballageplast og kartoner.

Med de nuværende affaldsordninger er vi rigtig godt på vej med den cirkulære økonomi og med at passe på vores fælles ressourcer – og godt rustet til de ændringer, som tiden bringer.

Tak fordi du sorterer!

 • Hvad er mad- og drikkekartoner
  Fra den 1. juli kan du aflevere mad- og drikkekartoner i samme sæk som emballageplast.
  Mad- og drikkekartoner er kartoner fra eksempelvis mælk, juice eller flåede tomater.
  Emballageplast er småt plast fra husholdningen, både det hårde og det bløde. 
 • Sådan gør du
  Emballageplast og mad- og drikkekartoner skal være rene og fri for madrester. Skyl gerne kartonerne med lidt koldt vand for at undgå lugtgener. Materialerne afleveres til genbrugsbilen i en gennemsigtig 110 liters plastsæk og bliver efterfølgende skilt ad og genanvendt. Slå en knude på sækken. Du kan også aflevere emballageplast og mad- og drikkekartoner i den samme container på genbrugsstationen fra 1. juli.

 • Sådan behandles emballageplast og mad- og drikkekartoner
  Emballageplasten adskilles fra mad- og drikkekartoner på modtageanlægget, som ligger i Tyskland.
  70% af kartonerne udsorteres som pap og papir, der genanvendes. 30% består af en blanding af aluminium og plast. Halvdelen af denne blanding genanvendes til nye produkter, den anden del bruges i cementproduktion.
  Emballageplasten sorteres i forskellige plasttyper ved hjælp af infrarødt lys, vaskes og granuleres. Granulatet kan herefter bruges til nye plastprodukter.
Del artikel

Relaterede nyheder