Gå til indhold

Nu kan du snart sortere mad- og drikkekartoner til genanvendelse

Vi gi'r igen

13. april 2021

Måske husker du, at regeringen sidste år besluttede, at der skal indsamles 10 forskellige affaldstyper fra husstandene. Det betyder, at du fra juli også kan aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse.

I december sidste år fik Danmark en ny affaldsbekendtgørelse, som siger, at der skal indsamles flere materialer til genanvendelse - nærmere bestemt er der krav om husstandsindsamling af ti slags affald. I Svendborg indsamler vi allerede de fleste affaldstyper, men fra juli udvider vi, så du også kan sortere mad- og drikkekartoner til genanvendelse.

Det kan være kartoner fra mælk, juice, flåede tomater og meget andet. Mad- og drikkekartonerne skal indsamles af genbrugsbilen i en sæk sammen med plastik. Efterfølgende bliver kartoner og plast skilt ad og genanvendt hver for sig.

Nyt for sommerhuse og kolonihaver

Samtidig kommer der også ændringer for sommerhuse og kolonihaver. Hvor de i dag udelukkende får hentet glas/metal, pap/papir, madaffald og restaffald i affaldsbeholdere, vil de fremover i perioden 1. april til 31. oktober kunne aflevere plast og mad- og drikkekartoner til genbrugsbilen (i 2021 dog først fra juli).

Hvad skal vi indsamle 

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal affaldsselskaber fra 1. juli 2021 indsamle følgende materialer hos husstandene

  • Glas: indsamles allerede i beholder, sendes til genanvendelse.
  • Metal: indsamles allerede i beholder, sendes til genanvendelse.
  • Pap: indsamles allerede i beholder, sendes til genanvendelse.
  • Papir: indsamles allerede i beholder, sendes til genanvendelse.
  • Madaffald: indsamles allerede i beholder, sendes til bioforgasning og bliver til grøn strøm og gødning.
  • Plast: indsamles allerede i en sæk af genbrugsbilen, sendes til genanvendelse.
  • Mad- og drikkekartoner: indsamles fra 1. juli 2021 i en sæk sammen med plast, hentes af genbrugsbilen, sendes til genanvendelse.
  • Tekstil: indsamles allerede i dag i en sæk af genbrugsbilen, sendes til genanvendelse.
  • Farligt affald: indsamles i røde kasser af genbrugsbilen. De røde kasser er ved at blive udrullet. Sendes til specialbehandling og genanvendelse. Sommerhuse og kolonihaver får ikke røde kasser til farligt affald, men de kan som altid aflevere farligt affald på genbrugsstationen.
  • Restaffald: indsamles allerede i beholder, sendes til forbrænding.

Hvorfor får vi ikke en spand til plast?

Fra årsskiftet vil vi udlevere sække med piktogrammer på til indsamling af plast, mad- og drikkekartoner og tekstil. Det gør vi fordi, loven kræver, at vi indsamler materialerne i en beholder med piktogram på.

I forbindelse med udrulningen af nye affaldsordninger i efteråret 2020 har mange spurgt, hvorfor vi ikke får en beholder til plast. Når vi ikke har uddelt en beholder til plast, skyldes det, at vi sammen med andre fynske kommuner undersøger muligheden for et eftersorteringsanlæg.

Her kan plasten (og mad- og drikkekartoner) afleveres sammen med restaffald og frasorteres maskinelt. Anlægget kan også sortere plasten ud i plasttyper, det gør det nemmere at genanvende plasten, og foreløbige undersøgelser viser, at et sådant anlæg vil give højere genanvendelse af plasten og de øvrige fraktioner. 

Vi ved endnu ikke, om vi lykkes med at etablere et eftersorteringsanlæg, men så længe det ikke er afklaret, uddeler vi ikke en beholder til plast. 

Del artikel

Relaterede nyheder