Gå til indhold

Nu skyder Svendborg affaldssortering i gang

Vi gi'r igen

24. september 2020

Den 28. september går Svendborg Kommune for alvor i gang med at affaldssortere. Vand og Affald uddeler de første nye affaldsbeholdere, og samtidig får mange husstande ny tømmedag.

Omkring 500 husstande kommer mandag den 28. september hjem til nye affaldsbeholdere. Vand og Affald skyder nemlig de nye affaldsordninger i gang, når de første nye affaldsbeholdere bliver delt ud mandag morgen. Inden årsskiftet er alle husstande og hele den kommunale organisation med på mere affaldssortering.

”Vi kan næsten ikke vente. Vi har arbejdet hen imod det her de seneste to år, så det er en vigtig milepæl, vi kommer til nu”, siger bestyrelsesformand for Vand og Affald, Niels Christian Nielsen.

Vi skal genanvende mere end halvdelen af vores affald
Når Vand og Affald uddeler nye affaldsbeholdere, er det fordi, vi skal sortere meget mere af vores affald med henblik på genanvendelse. Senest i 2022 skal vi ifølge national lovgivning indsamle halvdelen af husholdningsaffaldet til genanvendelse (målt på pap, papir, glas, metal, madaffald, plast og træ). I Vand og Affald har man sat barren en smule højere – her er målet at indsamle 55% i 2022.

”I dag indsamler vi 37% af de nævnte materialer til genanvendelse, så det er en ambitiøs målsætning, vi har sat os. Men vi tror på, at det kan lade sig gøre her i Svendborg”, siger direktør for Vand og Affald, Ole Steensberg Øgelund.

I de nye affaldsbeholdere kan man aflevere pap, papir, glas, metal, madaffald og restaffald. Pap, papir, glas og metal bliver sendt til genanvendelse. Madaffaldet bliver til biogas og gødning, og restaffaldet bliver brændt og brugt til fjernvarme og strøm.

Nye tømmedage
Samtidig med at udrulningen af de nye affaldsordninger starter, får mange husstande fra den 28. september også hentet affald en anden ugedag, end de plejer.Alle husstande har fået besked om dette i e-Boks eller pr. brev, men hvis man er i tvivl, kan man finde sin tømmedag her eller kontakte Vand og Affald telefonisk på 6321 5515.

FAKTA

  • De første husstande får nye affaldsbeholdere den 28. september. Inden årsskiftet har alle husstande fået nye beholdere.
  • Sammen med affaldsbeholderne får man en startpakke, som indeholder en sorteringsguide, samt en grøn madaffaldsspand og poser til indendørs sortering af madaffald.
  • Affaldsbeholderne kan inden for de første tre måneder gratis ombyttes til en anden størrelse beholdere, hvis der er behov for det.
  • Plast skal ligesom i dag afleveres til storskrald, hvorfra det bliver sendt til genanvendelse.
  • Fra januar 2021 skifter storskrald navn til ”genbrugsbilen” og man skal give besked, hvis man vil bruge ordningen. Du får mere information om dette i december.
  • www.vandogaffald.dk kan du se, om du er berørt af nye tømmedage og hvornår du får nye affaldsbeholdere. Du kan også ringe på 6321 5515.

 

For yderligere oplysninger kontakt Direktør for VA, Ole Steensberg Øgelund, tlf. 30164900 / oso@vandogaffald.dk

Bestyrelsesformand for VA, Niels Christian Nielsen, tlf. 20479638 / niels.christian.nielsen@svendborg.dk

Del artikel

Relaterede nyheder