Gå til indhold

Nyhedsbrev #4 - Svendborg uden affald

Vi gi'r igen

29. juni 2020

Nyhedsbrev om de nye affaldsordninger - sendt den 29. juni 2020. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til post@vandogaffald.dk. 

Et travlt forår

Det har været et travlt forår hos os i Vand og Affald. Taget i betragtning at vi er i gang med at lave ændringer for omkring 30.000 husstande, er det dog forventeligt. Vi oplever heldigvis, at langt de fleste bakker op om de nye affaldsordninger og glæder sig til mere sortering.

Corona giver lille forsinkelse

De nye affaldsordninger er ikke gået helt fri af Coronakrisen, da en af vores leverandører desværre er blevet forsinket. Det betyder, at vi må udskyde opstarten af de nye affaldsordninger til slutningen af september i stedet for 1. september som planlagt. Det er fortsat planen, at vi har udleveret spande i hele kommunen inden årsskiftet.
Samtidig med at vi udleverer de første spande, får skraldebilerne også nye ruter, og nogle husstande vil få nye tømmedage.

I august kender vi de nye ruter/tømmedage, samt planen for hvornår vi ruller ud i hvilke dele af kommunen. I den forbindelse skriver vi til alle borgere i Svendborg Kommune, så I er forberedte, når vi kommer.

Interesse for fællesløsninger

I april skrev vi til alle vores affaldskunder om muligheden for at se –og eventuelt ændre på – hvilke beholdere, I får med de nye ordninger. Med de nye affaldsordninger får flere mulighed for at lave fælles affaldsløsninger, også eksempelvis to eller tre naboer. Det har der været stor interesse for.

Snart overblik over alle aftagere

Vi er ved at have afsluttet de sidste udbud og forventer i denne uge at afgøre hvem, der skal aftage madaffald og glas/metal fra os. Pap/papir skal EKJ aftage, og restaffaldet sender vi til Svendborg Kraftvarme.
Samtidig har vi haft et udbud på røde kasser til farligt affald, som vi udleverer ved årsskiftet, og som kan afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald/genbrugsbilen.

Ny klimaplan for affaldsområdet

Den 16. juni lancerede et bredt flertal af Folketinget en ny aftale på affaldsområdet, som bl.a. indebærer, at vi skal indsamle 10 forskellige materialer ved husstanden. Heldigvis er de nye affaldsordninger en god platform for at leve op til aftalen. Vi undersøger stadig muligheden for at etablere et eftersorteringsanlæg, der kan tage plast, mælkekartoner, tekstil og andre materialer ud af restaffald, og dermed undgå udrulningen af flere spande. Det kan du blive meget klogere på i denne klumme: www.vandogaffald.dk/nyheder/klumme-hvad-betyder-den-nye-affaldsaftale-for-os-i-svendborg

Udflugt: Hvad sker der med papir og pap

Den 27. august kl. 17 vil vi gerne invitere interesserede med på en udflugt med fokus på, hvad der sker med pap og papir efter, det er indsamlet ved husstanden. EKJ har sagt ja til at åbne dørene for os og vise os deres anlæg til eftersortering og fortælle om materialernes videre rejse. Efterfølgende byder vi på en sandwich. Tilmeld dig ved at sende en mail til post@vandogaffald.dk. Fristen for tilmelding er 20. august.

Informationsmøder for den kommunale organisation

I februar kunne vi evaluere forsøgsprojekterne med affaldssortering i skoler og børnehaver. Forsøgsprojekterne har givet vigtig viden, som er god at have med, når vi skal udrulle i den kommunale organisation. For ligesom private husstande skal kommunens skoler, plejecentre, daginstitutioner, rådhuse, haller mm også i gang med affaldssortering. Før og efter sommerferien holder vi informationsmøder for udvalgte områder af den kommunale organisation, så de er godt klædt på til opgaven.

Informationsbilen kører igen

Efter nedlukningen i forbindelse med Corona er vores informationsbil begyndt at køre igen, og den er velbesøgt. I bilen kan man se de nye affaldsspande, få inspiration til sortering i køkkenet og selvfølgelig spørge om stort og småt. I efteråret besøger bilen lokalområderne i takt med, at vi ruller ud. Samtidig inviterer vi til informationsmøder.

Hold øje med kalenderen på Facebook www.facebook.dk/vandogaffald eller hjemmesiden www.vandogaffald.dk.

Vigtige datoer

Slut august: Hold øje med e-Boks/postkassen. Nu får du at vide, hvornår de nye affaldsordninger starter hos dig

28. september: Vi udleverer de første affaldsbeholdere. Samtidig får skraldebilerne nye ruter, og du kan få nye tømmedage.

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Mange hilsner, Vand og Affald

Del artikel

Relaterede nyheder