Gå til indhold

Røde kasser til farligt affald uddeles til foråret

Affald

9. februar 2021

Spraydåser, malingrester, kemikalier, neglelak: Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Fra midt april til slut juni uddeler vi røde kasser til farligt affald til omkring 20.000 husstande i Svendborg Kommune.

Spraydåser, malingrester, kemikalier, neglelak: Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når vi bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt.

Derfor sætter vi øget fokus på indsamling af farligt affald i Svendborg Kommune og omdeler røde kasser, som kan bruges til farligt affald og afleveres til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen. 

Kasserne uddeles april - juni
Atten forskellige skoleklasser og foreninger står for at dele de røde kasser ud til cirka 20.000 husstande. Uddelingen skulle være gået i gang i januar måned, men på grund af det nuværende forsamlingsforbud er uddelingen udskudt. Det betyder, at uddelingen går i gang fra midten af april og frem til slut juni. 

I første omgang er det fritlæggende huse og rækkehuse, der får de røde kasser til farligt affald. På sigt skal der findes en løsning for etageejendomme, så de også kan få mulighed for at aflevere farligt affald. 

Farligt affald er eksempelvis

 • Alle rester af produkter med faremærker
 • Tom emballage med faremærker (hvis der udelukkende er mærket "sundhedsfare" (udråbstegn) på emballagen, kan den sorteres som restaffald).
 • Kemikalierester
 • Spraydåser
 • Malingrester
 • Neglelak
 • Blæk- og printerpatroner
 • Olie og oliefiltre (emballeret)

Desuden kan du aflevere batterier, pærer og småt elektronik i den røde kasse. 

Brug den røde kasse fordi

 • Kemikalier og olier kan i nogle tilfælde oparbejdes og genbruges, mens andet bliver brændt på særlige anlæg, som sikrer en miljørigtig forbrænding.
 • Batterier indeholder værdifulde ressourcer, som ellers vil gå tabt.
 • Vores sundhed og miljø kan skades, hvis batterierne havner i skraldespanden.
 • Sparepærer indeholder kviksølv, som er farligt for mennesker og vores miljø.
Del artikel

Relaterede nyheder