Vand og Affald

Spildevand

Transport af spildevand
De 10 medarbejdere i teamet for transport af spildevand sikrer afledning af spildevand fra knap 20.000 ejendomme gennem 700 km ledning til 6 renseanlæg.

Rensning af spildevand
Renseanlæggene drives af et team på 10 medarbejdere, der sikrer, at spildevandet renses, så vandmiljøplanens krav til udledninger er overholdt.

Mål for spildevand
Vi vil sikre kunderne effektiv, økonomisk og bæredygtig transport, rensning og bortledning af spildevand.

Har du haft et brud? Sådan søger du refusion

 

Se her hvad vi rigtig gerne vil have at du smider i skraldespanden, og ikke i toilettet.