Vand og Affald

LAR - Lokal Afledning af RegnvandEt alternativ til separatkloakering (2-strengssystem)

Lokal Afledning af Regnvand – i daglig tale forkortet til LAR – er en metode til håndtering af regnvand på egen grund i stedet for at lede regnvandet i kloak.

Metoden har vundet frem som følge af klimaforandringerne og de større mængder regn, som falder i kloaksystemet. Mange steder i byerne består kloaksystemet af en fællesledning, som fører både regn- og spildevand i samme ledning.

Med klimaforandringene er vi udfordret på, at de gamle fællessystemer i byerne typisk er alt for små til at kunne rumme regnen – både i dag, og særligt også i fremtiden.
Derfor har mange forsyninger og kommuner iværksat et nyt alternativ til at fjerne regnvand fra især fællesledningerne ved at tilbyde lodsejeren et alternativ til traditionel separatkloakering (2-strengssystem).

Med Lokal Afledning af Regnvand, kan lodsejeren søge om refusion af dele af tilslutningsbidraget, såfremt de håndterer min 50% regnvand på egen grund.

I Svendborg Kommune kan man opnå en refusion på op til 24.560 kr. inklusiv moms. Dette gælder for ejendomme, der er placeret i eksisterende fælleskloakerede områder.

Det er muligt at få en forhåndsgodkendelse fra Vand og Affald før man begynder på sit LAR-projekt.

Hvis der ønskes en skriftlig tilkendegivelse skal Vand og Affald have oplyst, hvordan du vil udføre projektet og hvor mange m² tagareal og fast belægning, der kobles fra og hvor mange, der ikke kobles fra.

Til dimensionering af nedsivningsanlæg og regnbede bør du benytte fx Spildevandskomitteens regneark som grundlag http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582.

Du kan også læse mere på Teknologisk Instituts hjemmeside: http://www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner/faskiner/16402

Refusionen kan udbetales, når der foreligger en underskrevet færdigmelding fra en autoriseret kloakmester som kan dokumentere, at tagvandet er frakoblet forskriftsmæssigt. Det er Vand og Affald, der behandler ansøgning om refusion og udbetaler eventuel refusion.

Bor du i et fælleskloakeret område?

For at finde ud af, om man er berettiget til refusion af dele af tilslutningsbidraget, hvis man laver eget LAR-anlæg, kan du prøve at klikke på nedenstående link og søge på din adresse.

Følgende ledningssignaturer gælder for ledninger:

Grøn = Fællesledninger

Rød = Spildevandsledninger

Blå = Regnvandsledninger

Hvis du bor i et område, hvor din ejendom er sluttet til et ledningssystem medgrøn signatur, bor du sandsynligvis i et fælleskloakeret område.

Klik her for at gå til ledningsinformationer på kort.

Hvad er Lokal Afledning af Regnvand (LAR)?

Der findes mange måder hvorpå en lodsejere kan håndtere sit regnvand på egen grund:

Regnvandsfaskiner

 • Kassetter
 • Stenkasser
 • Kanaler
 • Stier
 • Plastmo
   

Regnbede

 • Stauder
 • Græsser
 • Bede
 • Kanaler
   

Terrænreguleringer

 • Bålplads
 • Kanaler
 • Trug
   
Grønne tage
   

Kombinationer med
regnvandstønder
og haveanlæg

Du kan læse mere om forskellige LAR-teknikker til haven i nedenstående dokumenter.

Idekatalog

Regnhaver

Administrationsgrundlag

Ansøgning om refusion - sendes til Vand og Affald, LRU@vandogaffald.dk

Hvis du har spørgsmål til hvordan du kommer i gang med at lave et LAR-anlæg, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Runager på LRU@vandogaffald.dk

 

 Hent vores LAR-folder

Her kan du hente vores folder om lokal afledning af regnvand

 

Håndværkerfradrag

Følg linket og læs mere om, hvad du kan få fradrag for. Håndværkerfradraget er blevet grønt med 11 nye tiltag. Du kan få op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Skal du f.eks. have udskiftet/installeret kloakrør, forbedret afløbsinstallationer og dræn er dette også omfattet.

Læs mere om håndværkerfradraget.