Gå til indhold

Besøg en genbrugsstation

Besøg en af vores genbrugsstationer og hør hvad der sker med affaldet.

Affald, genanvendelse og genbrug - Rundvisning på genbrugsstationerne

Som besøgende har I både mulighed for at besøge genbrugsstationen i Svendborg og i Hesselager. Når I besøger en af vores genbrugsstationer, vil vi typisk komme ind på følgende emner (justeres efter klassetrin):

  • Affald er en ressource – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt?
  • Vigtigheden af direkte genbrug og genanvendelse – væk med brug og smid væk mentaliteten
  • Hvad sker der med det sorterede affald?
  • Problematiske affaldstyper
  • Den økologiske rygsæk - produkters skjulte miljøbelastning

Varighed: 1,5 time

Kombineret besøg på genbrugsstationen og kraftvarmeværket (muligt indtil november 2023)

En mulighed er at lave et kombineret besøg, hvor I både besøger genbrugsstationen i Svendborg og kraftvarmeværket. Hér vil I blive præsenteret for, hvad vi gør for at genanvende så meget affald som muligt og samtidig få et billede af de store affaldsmængder, vi endnu ikke har formået at genanvende, men som i stedet havner hos Svendborg Kraftvarme, hvor affaldet bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme.

Varighed: ca. 3,5 time