Gå til indhold

Besøg et renseanlæg

Besøg et af vores renseanlæg og lær mere om, hvordan vi renser spildevandet

Rundvisninger

Varighed: 1-1,5 time.

Vi tilbyder rundvisning for grupper og foreninger på alle vores 6 renseanlæg, men anbefaler, at I besøger Egsmade Centralrenseanlæg, der er vores største renseanlæg.

Under besøget vil I se de forskellige trin i renseprocesserne alt imens I hører om, hvordan vi renser vores spildevand i Danmark, hvilke udfordringer, der er med spildevandssystemet og får et indblik i hvilke ressourcer, der kan udvindes fra spildevand.

Af sikkerhedsmæssige grunde tilbyder vi kun besøg på renseanlæg for personer over 10 år.

Undervisning

Varighed: ca. 1,5 time.

Vand og Affald har seks renseanlæg, der renser spildevandet fra borgerne i Svendborg Kommune. Egsmade Centralrenseanlæg er vores største renseanlæg, og samtidig det anlæg, der egner sig bedst til undervisningsbesøg. Hvis jeres skole ligger tættere på Egebjerg Syd, kan det også være en mulighed at booke et besøg på vores renseanlæg derude.

Besøget vil indeholde forskellige elevaktiviteter, dialog og afslutningsvis en rundtur på renseanlægget.

Af sikkerhedsmæssige grunde tilbydes der ikke besøg på renseanlæg for de yngste elever.

Undervisningen er tilrettelagt klassetrinnene og har følgende læringsmål:

Målgruppe: 3. - 6. klasse

 • Eleverne ved hvad spildevand er, hvorfor det skal renses og hvordan det ledes til renseanlægget
 • Eleverne får kendskab til funktionen af et renseanlæg
 • Eleverne ved, at de selv har et ansvar for, at kloaksystemet fungerer med udgangspunkt i ”kun 3 ting i toilettet”

Målgruppe: 7. - 10. klasse

 • Eleverne ved hvad spildevand er, og hvorfor det skal renses
 • Eleverne får indblik i vores udfordringer med spildevandssystemet, og hvilket ansvar de selv har for, at systemet fungerer
 • Eleverne får kendskab til processerne på et renseanlæg herunder biologisk rensning
 • Eleverne får indblik i hvilke ressourcer, der kan udvindes fra spildevand

Målgruppe: Gymnasium og HF

 • Eleverne ved hvorfor spildevandet skal renses og får en forståelse af sammenhængen mellem udledning af næringsstoffer og iltsvind i vandmiljøet
 • Eleverne får indblik i vores udfordringer med spildevandssystemet, og hvilket ansvar de selv har for, at systemet fungerer
 • Eleverne får kendskab til de tre renseprocesser på et renseanlæg (mekanisk, kemisk og biologisk rensning herunder nitrifikation og denitrifikation)
 • Eleverne får indblik i hvilke ressourcer, der kan udvindes fra spildevand - hvad gør vi i dag, og hvad byder fremtiden på?

 

Kombineret undervisningsbesøg på vandværk og renseanlæg

(NB! Kombineret besøg på vandværk og renseanlæg tilbydes ikke i øjeblikket, da Skovmølleværket er under ombygning.)

Varighed: ca. 2,5 time

Skovmølleværket og Egsmade Centralrenseanlæg ligger i gåafstand til hinanden, og derfor er der god mulighed for at lave et kombineret besøg, hvor I både besøger vandværket og renseanlægget.

Et kombineret besøg giver rigtig god mening, da vi her følger hele vandets vej fra det pumpes op fra grundvandsmagasinerne, indtil det rensede spildevand ledes ud i vandmiljøet igen for med tiden at blive til nyt grundvand.

Kom på videorundtur på Egsmade Centralrenseanlæg her.

Vi kommer også gerne på besøg i børnehaver - læs mere her.