Gå til indhold

Besøg et renseanlæg

Besøg et af vores renseanlæg og se hvordan vi behandler vandet når det skylles ud i kloakken.

Spildevand - Rundvisning på Egsmade Centralrenseanlæg  

Når I besøger Egsmade Centralrenseanlæg, vil vi typisk komme ind på følgende emner (justeres efter klassetrin):

  • Vandets kredsløb
  • Hvad er det egentlig for noget vand, der løber i kloakkerne?
  • Hvorfor er det vigtigt, at vi renser spildevandet?
  • Renseprocesser – mekanisk, kemisk og biologisk rensning
  • Klimaforandringer og tilpasning til større nedbørsmængder 

Varighed: 1,5 time

Kombineret besøg på renseanlæg og vandværk

Skovmølleværket og Egsmade Centralrenseanlæg ligger i gåafstand til hinanden, og derfor er det en mulighed at lave et kombineret besøg, hvor I både ser vandværket og renseanlægget. Et kombineret besøg giver rigtig god mening, da vi hér vil følge hele vandets vej fra det pumpes op fra grundvandsmagasinerne indtil det rensede spildevand ledes ud i vandmiljøet for med tiden at blive til nyt grundvand. 

Varighed: 2,5 time