Gå til indhold

Besøg et vandværk

Besøg et af vores vandværker og hør historien om vores rene drikkevand.

Rent drikkevand - Rundvisning på et af VA’s vandværker

Vi tilbyder rundvisning på Skovmølleværket eller på vores helt nye og fremtidssikrede vandværk, Sørupværket. Når I besøger et af vores vandværker, vil vi typisk komme ind på følgende emner (justeres efter klassetrin):

  • Vandets kredsløb og grundvandsdannelse
  • Produktion af rent drikkevand – fra vandværk til vandhane
  • Grundvandsbeskyttelse og problematikken omkring forurenet grundvand
  • Hvordan sikrer vi rent drikkevand i fremtiden?

Varighed: 1 time

Kombineret besøg på vandværk og renseanlæg

Skovmølleværket og Egsmade Centralrenseanlæg ligger i gåafstand til hinanden, og derfor er det en mulighed at lave et kombineret besøg, hvor I både ser vandværket og renseanlægget. Et kombineret besøg giver rigtig god mening, da vi hér vil følge hele vandets vej fra det pumpes op fra grundvandsmagasinerne indtil det rensede spildevand ledes ud i vandmiljøet for med tiden at blive til nyt grundvand. 

Varighed: 2,5 time

Vores nye moderne vandværk, Sørupvæket. Værket blev indviet i 2018.