Gå til indhold

Genbrugsstationens kompost undersøgt for PFAS

Nyheder

13. marts 2023

Bekymringen for PFAS i vores drikkevand og jord fylder rigtig meget for tiden – også hos haveejerne. Vi har derfor fået undersøgt, om der er PFAS i kompostjorden fra vores genbrugsstationer. Resultatet er, at der kan spores PFAS i kompostjorden, men mængderne ligger langt under grænseværdien.

Bekymringen for PFAS i vores drikkevand og jord fylder rigtig meget for tiden – også hos haveejerne.

Vi har derfor fået undersøgt, om der er PFAS i kompostjorden fra vores genbrugsstationer.
Resultatet er, at der kan spores PFAS i kompostjorden, men mængderne ligger langt under grænseværdien.

Miljøstyrelsen har fastsat en grænseværdi for PFAS i jord, som skal sikre at anvendelsen af jorden i f.eks. private haver, børnehaver og legepladser er sundhedsmæssig forsvarlig.

Man måler på summen af 22 PFAS-stoffer, hvor der højest må være 0,4 milligram pr. kg tørstof. Her fandt man 0,0017 milligram pr. kg i komposten fra genbrugsstationen.

Af de 22 PFAS-stoffer har man yderligere udvalgt fire typer PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS), hvor summen af disse højest må være 0,01 milligram pr. kg tørstof. Her fandt man 0,00059 milligram pr. kg i komposten fra genbrugsstationen.

Bliv klogere på PFAS-forurening

PFAS-stoffer er en stor gruppe af fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, som eksempelvis bliver brugt i overfladebehandling af tekstiler og fødevareemballager. Nogle af PFAS-stofferne er miljøfarlige og sundhedsskadelige.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde meget mere information og nyheder om PFAS-forurening. Se eksempelvis www.mst.dk/service/nyheder/bliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening.

Del artikel

Relaterede nyheder