Gå til indhold

Ny pumpestation på vej ved Svendborg Havn

Spildevand

13. april 2022

Endnu et led i planerne for Den Blå Kant står foran realisering: Vand og Affald er i fuld gang med planlægningen af en ny pumpestation på Svendborg Havn, som både hvad angår design, funktion og placering bliver en aktiv og integreret del af havneparken.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men gemt væk under jorden på Svendborg Havn ligger Svendborgs hovedpumpestation, der sikrer at regn- og spildevand fra store dele af kommunen ledes sikkert mod renseanlægget Egsmade ved Skårup.

Pumpestationen er dog utidssvarende og renoveringsmoden, og derfor planlægger Vand og Affald en ny pumpestation på havnen. Men denne gang skal den ikke gemmes væk, tværtimod kommer den til at være en synlig del af havneområdet omkring Nordre Havnegade, fortæller ingeniør Ole René Rasmussen fra Vand og Affald:

”Før i tiden forsøgte man at gemme de tekniske anlæg væk, men i dag ønsker vi både at synliggøre de nødvendige funktioner, der er på havnen, og at øge bevidstheden om de klimaændringer, vi skal håndtere nu og i fremtiden. Samtidig skal vi sikre de tekniske anlæg mod høj vandstand, og derfor er det ikke længere hensigtsmæssigt at etablere tekniske installationer under jorden.”

En integreret del af det nye havneområde
Den nye pumpestation kommer til at indgå som en synlig og integreret del af det nye havneområde og planerne for Den Blå Kant. Bygningen, der skal rumme selve pumpeanlægget, er tænkt udformet som et pumpehjul eller en snegl, og det er planen, at der skal være et rekreativt område på bygningens top, hvor besøgende kan nyde udsigten over havneområdet.

Projekteringen af pumpeanlægget er endnu ikke afsluttet, men i planen er der desuden fokus på at udvikle en løsning, der gør det muligt på sigt at udvinde varmen fra spildevandet og genbruge det i Svendborg Fjernvarmes ledningsnet.

Mens den nye pumpestation opføres, vil den eksisterende pumpestation være i fuld drift.

Partnerskab bag opførelsen af den nye pumpestation
For at sikre at design og funktion af både bygning og pumpeanlæg optimeres bedst muligt gennem alle faser af projektet, gennemføres projektet i såkaldt partnering.

Det er et partnerskab mellem Vand og Affald (bygherre), EnviDan (rådgivende ingeniør) og Arkil (entreprenør), hvor alle parter forpligter sig til at arbejde tæt sammen under både optimering, projektering og udførelse af pumpestationen, med udgangspunkt i fælles mål for blandt andet kvalitet, økonomi, miljø og arbejdsmiljø. 

”Vi bruger den type samarbejde i flere af vores projekter og har god erfaring med, at det øger kvaliteten af det samlede projekt”, fortæller Ole René Rasmussen om forventningerne til partnerskabet.

Optimerings- og projekteringsfasen er i fuld gang, mens de første synlige arbejder på havnen forventes at starte op i september 2022, når DGI Landsstævnet er afviklet. Pumpestationen forventes at stå færdig i foråret 2024.

Forslag til lokalplanen for en havnepark og ny pumpestation er i høring frem til og med den 8. maj 2022, læs mere på www.svendborg.dk/nyheder/havnepark-og-ny-hovedpumpestation-paa-svendborg-havn

Du er desuden velkommen til borgermøde om forslag til lokalplanen, som blandt andet skal muliggøre den nye pumpestation, torsdag den 21. april kl. 17-18.30. Det foregår på Fremtidsfabrikken ved Kvægtorvet, Frederiksgade 8. Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta:

  • Den nye pumpestation vil ligge i krydset mellem Nordre Kajgade og Nordre Havnevej, hvor skaterparken i dag ligger. Der arbejdes på at sikre en midlertidig skaterpark på havnen i den periode bygge- og anlægsarbejderne står på.
  • Byggeriet starter i september 2022 og forventes afsluttet i løbet af foråret 2024.
  • Pumpestationen vil være en synlig og integreret del af havnen, og blandt andet vil det være muligt at gå op på toppen af bygningen.
  • Vand og Affald er bygherre på projektet.
Del artikel

Relaterede nyheder