Gå til indhold

Separatkloakering i områderne ved Abildgårdsvej, Fasanvej, Parcelvej og Bjerrebyvej

Spildevand

27. maj 2024

Det er nødvendigt at tilpasse kloaksystemet, så det kan håndtere større og kraftigere regnhændelser.

I den forbindelse er det nødvendigt at separatkloakere områderne ved Abildgårdsvej, Fasanvej, Parcelvej og Bjerrebyvej indenfor de kommende år. Se kort over områderne her.

Separatkloakeringen vil bl.a. klimatilpasse kloaksystemet og mindske antallet af overløb med spildevand til Det Sydfynske Øhav.

Separatkloakeringen betyder, at grundejerne skal afkoble regnvandet fra husspildevandet og enten tilslutte regnvandet til forsyningens regnvandskloak eller beholde regnvandet på egen grund. Grundejerne har ca. halvandet år fra forsyningen har udført anlægsarbejdet til de skal have afkoblet regnvandet.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 28. maj 2024 godkendt, at planerne om separatkloakering i de nævnte områder kommer i 8 ugers høring.

De berørte grundejere vil blive orienteret nærmere om høringen.

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Lone Vinther på 6321 5552 eller på mail LRV@vandogaffald.dk

Del artikel

Relaterede nyheder