Gå til indhold

Nyt, rekreativt bygningsværk skal reducere oversvømmelser på havnen

Spildevand

28. juni 2021

Klimatilpasning og byfornyelse går hånd i hånd i den store forvandling, der lige nu sker af området omkring Klosterplads, Frederiksgade og Frederiksøen. Vand og Affald bidrager med et bygningsværk, der skal reducere oversvømmelser og samtidig giver rekreativ værdi.

Sommer er højsæson for skybrud, og det er ikke mange uger siden, vi sidst så Svendborg blive oversvømmet under et skybrud. Det er lige netop den slags oversvømmelser, Vand og Affalds nye bygningsværk for enden af Frederiksgade skal afhjælpe. Bygningsværket er en kombineret scene og siddeplads, men det er kun den del, der er over jorden. For under jorden gemmer sig rør og bassiner, der skal lede store regnskyl væk fra gaden og ud i havnen.

“Vi har en kæmpe infrastruktur af rør og bassiner, som skal minimere oversvømmelser under kraftige regnskyl. Det meste af det er under jorden, men denne gang har vi kombineret klimasikringen med rekreativ værdi og skabt et sted, som er synligt i byrummet”, fortæller anlægschef hos Vand og Affald, Gry Tully Robsahm.

Udfordringer i bymidten
Mange steder løber regnvand og spildevand i de samme kloakrør. Under normale omstændigheder ledes vandet til den store pumpestation på havnen og videre derfra til renseanlægget ved Egsmade. Men under kraftige regnskyl er der ikke plads til vandet i rørene, og vandet trænger op ved kloakdæksler og bidrager til de ødelæggende oversvømmelser af byen.

Mange steder har Vand og Affald bygget bassiner, der kan rumme en betydelig del af de store mængder vand under skybrud, men i den gamle bymidte er det svært at bygge store forsinkelsesbassiner, og derfor indeholder de nye bygningsværker ved Frederiksgade og Jessens Mole i stedet en afledningskanal direkte til havnen. Når vandmængderne er for store og der ikke er plads til vandet i kloaksystemet, ledes vandet ud i havnen i stedet for at lade det oversvømme Jessens Mole.

“Vi vil stadig opleve, at der står lidt vand på Jessens Mole under de kraftige regnskyl, men det vil kun være kortvarigt”, fortæller projektleder fra Vand og Affald, Steen Ladefoged. “Samtidig er vi nødt til at komme med det forbehold, at vi ikke ved, hvordan regnhændelserne ser ud i fremtiden. Men det nye bygværk vil i hvert fald reducere vandmængderne betydeligt”.

Synlig infrastruktur
Ifølge anlægschef Gry Tully Robsahm er bygningsværket på Frederiksgade et godt eksempel på, hvordan man kan integrere central infrastruktur – som eksempelvis regn- og spildevandshåndtering - med byudvikling.

“Vi vil komme til at se flere af dens slags tiltag, hvor klimatilpasning og rekreative områder går hånd i hånd”.

Del artikel

Relaterede nyheder