Gå til indhold

Nyt vandværk med fokus på bæredygtighed og drikkevandskvalitet

Drikkevand

13. juni 2024

Vand og Affald tog i denne uge det første spadestik til et nyt vandværk ved Skårup Skovmølle. Her skal der bygges med fokus på bæredygtighed og sundt drikkevand.

På Skovmøllevej ved Skårupøre, omkranset af et stålhegn, står en undselig rødstensbygning fra 1970’erne. Til trods for sit beskedne ydre rummer bygningen noget af uvurderlig værdi – nemlig vores drikkevand. 

Hvert år behandler og leverer vandværket Skovmølleværket mere end 600.000 m3 drikkevand til store dele af Svendborg. Det er dog ved at være fortid, for Vand og Affald har netop taget første spadestik til et nyt vandværk på samme matrikel, som erstatning for det nuværende.

”Vi har i en årrække arbejdet på at opgradere vandforsyningen, og nu opfører vi et moderne vandværk med plads til fremtidens vandbehandling og med optimale arbejdsmiljøforhold”, fortæller anlægschef Gry Tully Robsahm fra Vand og Affald. 

Solceller og træbeklædning

I det nye vandværk bliver der et helt lukket vandanlæg med filtre og tanke i rustfrit stål, i modsætning til ældre vandværker, hvor vandet bl.a. opbevares i en betonbeholder under jorden. Der er tænkt bæredygtighed ind i det nye byggeri, og det viser sig bl.a. med solceller på taget og nordisk træbeklædning på de dele af byggeriet, som ikke rummer selve vandværket. Selve vandværket bliver opført i mørkebrune betonelementer, som harmonerer med den omkringliggende natur.

”Vi har ønsket at bygge så bæredygtigt som muligt og derfor lavet livscyklusvurderinger på bygningens klimaskal og vandbehandlingen. Nogle steder har det været nødvendigt at vælge løsninger, som f.eks. beton og rustfrit stål, der udleder mere CO2 at fremstille, men som giver bedre vandkvalitet og forsyningssikkerhed”, fortæller projektleder fra Vand og Affald, Linne Marie Lauesen.

Fakta

  • Det nye Skovmølleværk er sidste byggesten i en større masterplan for Vand og Affalds vandforsyning, som også indeholder Sørupværket fra 2018 og renovering af højdebeholderen på Heldagervej i 2019. 
  • Vandværket forventes at stå færdigt primo 2026, hvorefter vandforsyningen overgår fra det gamle vandværk til det nye.
  • Sideløbende bliver der etableret nye vandboringer, og de eksisterende vandboringer bliver renoveret.
  • Vandværket udføres i et partnering-samarbejde mellem Vand og Affald (bygherre), Rambøll (rådgiver) og Arkil (entreprenør). Desuden har Krüger, 2Water, Gottlieb Paludan Arkitekter, TEKUM og Erling Holm bidraget til projektets tilblivelse.
  • Det vil blive et fremvisningsvandværk, hvor elever, studerende og andre interesserede gennem Vand og Affalds skoletjeneste kan få viden om beskyttelse og behandling af drikkevand.
Del artikel

Relaterede nyheder