Gå til indhold

Rundvisning på Sørupværket - hvordan producerer vi drikkevand?

I anledning af FN’s internationale mærkedag ”Vandets Dag” inviterer Vand og Affald indenfor på Sørupværket, som er vores nyeste vandværk fra 2018. Arrangementet finder sted torsdag den 21. marts kl. 19-20.

Drikkevand

22. februar 2024

Hvilken behandling skal grundvandet igennem, inden det sendes ud til forbrugerne som rent drikkevand?
Hvordan sker grundvandsdannelsen, og hvilke forhold har betydning for grundvandets kvalitet i Svendborg? 
Hvordan sikrer vi os, at vi sender godt og rent drikkevand ud i borgernes vandhaner?

I anledning af FN’s internationale mærkedag ”Vandets Dag” inviterer Vand og Affald til en rundvisning på Sørupværket, som er vores nyeste vandværk fra 2018. Hér kan interesserede komme og se, hvordan et moderne vandværk er indrettet og samtidig høre mere om, hvordan vi hver dag producerer omkring 6 mio. liter rent drikkevand, som sendes ud til en stor del af borgerne i Svendborg Kommune.

Hvornår: Torsdag den 21. marts kl. 19.00-20.00
Mødested: Ryttermarken 21, 5700 Svendborg
Hvem: Arrangementet er målrettet voksne
Pris: Deltagelse er gratis
Tilmelding: Tilmelding skal ske til Lene Ribens på tlf. 63215526 eller mail: lri@vandogaffald.dk
Arrangør: Vand og Affald

Hvad er Vandets Dag?
Vandets Dag er en FN-mærkedag, der hvert år i marts sætter fokus på, at alle bør have ret til rent drikkevand. Mærkedagen understøtter samtidig det 6. verdensmål: Rent vand og sanitet for alle inden 2030. På verdensplan lever omkring 2,2 mia. mennesker uden adgang til rent drikkevand.
Temaet for Vandets Dag i 2024 er ”Vand for fred”, og fremhæver således vandets centrale rolle i forhold til at skabe fred og stabilitet i verden. 

Del artikel

Relaterede nyheder