Gå til indhold

Tak fordi du sorterer!

Vi gi'r igen

10. februar 2021

Svendborg sorterer rigtig godt! Det er den foreløbige konklusion efter fire måneder med nye affaldsordninger. Hos Vand og Affald indsamler vi plast som aldrig før, vi siger ”tak for mad” og vi kan se, at meget mindre affald ender til forbrænding.

I de her dage sender vi regninger ud til vores kunder. For nogle vil der være en prisændring på deres affald i forbindelse med, at vi er gået over til nye affaldsordninger. Det er en god anledning til at give en status efter de første fire måneder med sortering.

Først og fremmest så kan vi se, at svendborgenserne har taget de nye affaldsordninger til sig. En ting, der særlig falder i øjnene, er, at mængden af restaffald til forbrænding er faldet markant.

Hvis vi sammenligner december 2019 med december 2020, faldt mængden af det restaffald, vi indsamler i affaldsbeholderne ved husstanden, fra 1.057 ton til 590 ton. Altså et fald på 44 procent!

I stedet for at ende i restaffald til forbrænding, er affaldet kommet videre i kredsløbet som nyt pap, papir, glas, metal eller plast, eller det er sorteret som madaffald og blevet til biogas og gødning.

Tak for mad
Sortering af madrester og grøntsagsafskær er nyt i Svendborg Kommune. Ikke desto mindre indsamlede vi 655 tons madaffald i løbet af de sidste tre måneder af 2020. Over halvdelen af de 655 ton blev indsamlet i december, hvilket skyldes, at de sidste husstande først kom med på affaldssorteringen i december (og så ryger der nok også mere mad ud i december).

Madaffald bliver til biogas, og de 655 ton madaffald har samme energiindhold som 54.583 liter råolie, eller den mængde det kræver at opvarme 22 huse årligt. Samtidig er der et restprodukt, som landmanden bruger som gødning.


Madaffald bliver brugt til at lave biogas. Samtidig er der et restprodukt, som landmanden bruger som gødning.

Plast-boom
Noget, der virkelig har overrasket, er plastsorteringen. Selvom der ikke er uddelt en spand til plast, sorterer svendborgenserne plast som aldrig før, og de bruger i høj grad genbrugsbilen (tidligere storskraldsindsamling). Fra januar til december i 2020 firdoblede vi den mængde plast, vi indsamler med genbrugsbilen fra 4 ton i januar til 16 ton i december!

Hvis vi lægger mængden af plast fra genbrugsstationerne sammen med den indsamlede plast fra genbrugsbilen, nåede vi i 2020 op på 540 ton indsamlet plast, 100 ton mere end i 2019. Al den plast, der kan genanvendes, bliver smeltet om til nye produkter.

Glas, metal, pap og papir
De foreløbige tal viser desuden, at vi indsamler mere glas, metal, pap og papir til genanvendelse, end vi gjorde med den tidligere affaldsordning. Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor ændringen er, men det glæder vi os til at løfte sløret for senere.

Allerede nu tør vi dog konkludere, at svendborgenserne har taget godt imod de nye affaldsordninger og allerede har god fod på sorteringen. Hos Vand og Affald siger vi derfor et stort TAK, fordi du sorterer!

Her kan du læse mere om affaldsgebyrer for 2021.

Her kan du finde mere information om dit forbrug og dine regninger.

 

Del artikel

Relaterede nyheder