Vand og Affald

Om os

Vand og Affald sørger for, at du har vand i hanerne og kan komme af med spildevand og affald, så det belaster miljøet mindst muligt.

Et forsyningsselskab som vand og affald skal hvile i sig selv økonomisk og må over en årrække hverken give overskud eller underskud.

I Svendborg er kunderne vant til god service og en professionel håndtering af vand, affald og spildevand. Kunderne kan være trygge ved, at der er rent vand i hanerne, at spildevandet bliver renset, og at affaldet bliver hentet til tiden.

Besøg også vores store genbrugsstation på Miljøvej 10, der modtager sorteret affald fra virksomheder og private husstande. Pladsen er indrettet, så det er meget enkelt at aflevere alle typer affald til genbrug.

Vi er certificeret indenfor fødevarestandarden ISO 22000:2005 - klik her for at se vores certifikat.

Vi er certificeret indenfor miljø, arbejdsmiljø og ledelse DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN ISO 14001:2004 & DS/OHSAS 18001:2008 - klik her for at se vores certifikat.