Gå til indhold

Fællesløsning - hvis du vil dele beholdere med din nabo

En fællesløsning er, når to eller flere husstande går sammen om at dele affaldsbeholdere.

En fællesløsning er, når to eller flere husstande går sammen om at dele affaldsbeholdere.

I dag findes de typisk i boligforeninger, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og lignende. 

Men med de nye affaldsordninger får du også mulighed for at dele affaldsbeholder med din nabo.

Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor mange I kan være med i en fællesløsning. Det betyder også, at to naboer kan gå sammen.

Fællesløsninger kan være på tværs af ejerformer. Det vil sige, at eksempel­vis en ejerbolig kan dele affaldsløsning med en andelsbolig.

Vi anbefaler altid, at en fællesløsning bygger på frivillighed - det er den bedste forudsætning for, at det kan fungere.

Inden I går i gang

I skal beslutte hvem, der skal være med i ordningen, hvem der er kontaktperson, hvilke beholdere, der passer til jeres behov, og hvor beholderne skal placeres.

I kan få hjælp af Vand og Affald til at vælge en passende løsning.

Kontaktperson

Der skal udpeges en kontaktperson for ordningen, som står for al kommunikation med Vand og Affald – herunder betaling.

Kontaktpersonen har ansvaret for, at ordningen fungerer, at arealet omkring beholderne er vedligeholdt og i overensstemmelse med kravene til adgangsvej.

På tværs af ejerformer

Fællesløsninger kan være på tværs af ejerformer, det vil sige, at f.eks. en ejerbolig kan dele affaldsløsning med en andelsbolig.

I ejendomme, hvor der er private boliger og erhverv i samme ejendom, kan disse deles om en fællesløsning.

Alle behøver ikke være med

Der er ikke noget krav om, at alle i en lejebolig eller andelsboligforening er med i en fællesløsning. Således kan et antal husstande i en forening etablere fællesløsning og andre i samme forening vælge en individuel løsning.

Ønsker én af de tilsluttede husstande at udtræde af fællesløsningen, kan beholderkapaciteten tilpasses til de resterende husstande.

Krav til en fællesløsning

Vi har følgende krav ved etablering af en fælles­løsning:

  • Affaldsløsningen skal etableres på privat grund.
  • I skal dele begge beholdere - altså både beholderen til restaffald og madaffald og beholderen til glas/metal og pap/papir.
  • Hvis du ikke allerede har en fællesløsning, skal du ansøge hos Vand og Affald.
  • Der skal være en kontaktperson for fællesløsningen, som også er ansvarlig ved uregelmæssigheder som f.eks. forkert sortering eller overfyldte beholdere
  • Renholdelse af standplads og affaldsbeholdere påhviler de tilsluttede husstande – kontaktpersonen koordinerer.

 

Beholdertyper
Valg af beholdere

I kan enten vælge en affaldsbeholder på to eller fire hjul eller en nedgravet løsning.

Affaldsbeholdere placeres som regel i baggårde, skure eller indhegninger, mens en nedgravet løsning er gemt under jorden tæt ved ejendommen.

I kan bruge dette regneark som en hjælp til at vælge beholderstørrelse og -antal med de nye ordninger.

Det endelige valg afhænger dog af flere faktorer, som kræver kendskab til det konkrete boligområ­de.

Det er vigtigt også at vurdere følgende:

  • Volumen af nuværende beholdere (hos eksisterende fællesløsninger)
  • Antallet af boliger
  • Hvilken type boliger/beboere, er der tale om. Enlige, familier, unge, ældre. Har de særligt meget eller særlig lidt affald. Hvordan er affaldet sammensat?
  • Hvor meget genanvendeligt materiale af pap/papir og glas/metal bliver allerede i dag sorteret til storskrald eller kørt på gen­brugspladsen?
  • Pladsforhold

Vurderingen er under alle omstændigheder et skøn. Derfor vil der op til tre måneder efter op­start af ordningen være mulighed for at justere sammensætningen af beholdere uden beregning.

Det forudsætter, at der fortsat arbejdes på, at beboerne bliver bedre til at sortere.

Startpakke til fællesløsninger

I får tilbudt en startpakke til hver bolig, der er med i fællesløsningen.

I større områder med fællesløsninger vil det være teknisk personale/ejendomsadministrator, der står for udlevering af startpakken.

Betaling

Vi sender en samlet regning til kontaktpersonen for fællesløsningen. Herefter skal I der med i fællesløsningen, selv dele udgiften.