Gå til indhold

Fællesløsning - hvis du vil dele beholdere med din nabo

En fællesløsning er, når to eller flere husstande deler affaldsbeholder.

Hvem kan have fællesløsning?

Fællesløsninger findes typisk i boligforeninger, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og lignende. Men du har også mulighed for at dele affaldsbeholder med din nabo. 

Fællesløsninger kan være på tværs af ejerformer. Det vil sige, at eksempel­vis en ejerbolig kan dele affaldsløsning med en andelsbolig. Ejendommen med privat bolig og erhverv, kan også dele affaldsløsning.

Der er ikke krav om, at alle i en leje- eller andelsbolig skal være med i en fællesløsning, og ønsker en af de tilsluttede husstande at træde ud, tilpasses beholderkapaciteten.

Inden I går i gang

Kontakperson

I skal beslutte hvem der er kontaktperson, hvilke beholdere, der passer til jeres behov, og hvor beholderne skal placeres.

Kontaktpersonen står for al kommunikation med os – herunder betaling. Kontaktpersonen har ansvaret for, at ordningen fungerer, at arealet omkring beholderne er vedligeholdt og i overensstemmelse med kravene til adgangsvej.

På tværs af ejerformer

Fællesløsninger kan være på tværs af ejerformer, det vil sige, at f.eks. en ejerbolig kan dele affaldsløsning med en andelsbolig.

I ejendomme, hvor der er private boliger og erhverv i samme ejendom, kan disse deles om en fællesløsning.

Der er ikke noget krav om, at alle i en lejebolig eller andelsboligforening er med i en fællesløsningen.

Ønsker én af de tilsluttede husstande at udtræde af fællesløsningen, kan beholderkapaciteten tilpasses til de resterende husstande.

Krav til en fællesløsning

Der er følgende krav til fællesløsningen:

  • Affaldsløsningen skal etableres på privat grund.
  • I skal dele alle beholdere - altså både beholderen til restaffald og madaffald og beholderen til glas/metal og pap/papir.
  • Der skal være en kontaktperson for fællesløsningen, som står for kommunikationen med os og som har ansvaret.
  • Beholderne skal placeres på betalingsadressen.
  • Vi skal godkende fællesløsningen, inden den kan tages i brug.

 

Beholdertyper
Valg af beholdere

I kan bruge dette regneark som en hjælp til at vælge beholderstørrelse og -antal.

Det endelige valg afhænger dog af flere faktorer, som kræver kendskab til det konkrete boligområ­de.

Det er vigtigt også at vurdere følgende:

  • Antallet af boliger
  • Hvilken type boliger/beboere, er der tale om. Enlige, familier, unge, ældre. Har de særligt meget eller særlig lidt affald. 
  • Pladsforhold

Vurderingen er under alle omstændigheder et skøn. Derfor vil der op til tre måneder efter op­start af ordningen være mulighed for at justere sammensætningen af beholdere uden beregning.

Betaling

Vi sender en samlet regning til kontaktpersonen for fællesløsningen. Herefter skal I der er med i fællesløsningen, selv dele udgiften.