Gå til indhold

Spørgsmål og svar om dine affaldsbeholdere

Få svar på de vigtigste spørgsmål om dine affaldsbeholdere her.

Sortering

Hvad sker der med affaldet bagefter?

Beholderne bliver tømt af biler med to rum i – ruminddelingen i bilen passer til ruminddelingen i spanden.

Bagefter kører bilerne materialerne de rigtige steder hen:

Pap og papir bliver sendt til genanvendelse og brugt til nyt pap og papir

Glas og metal bliver sendt til genanvendelse og brug til nyt glas og metal

Madaffald bliver til biogas, der bruges til produktion af strøm, varme og brændstof. Samtidig er der et restprodukt i form af gødning.

Restaffald bliver sendt til kraftvarmeværket og brændt, her bliver det til strøm og fjernvarme.

Hvorfor har vi ikke en beholder til plast?

Vi har fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt.

Derfor har vi sammen med andre fynske kommuner været i gang med at undersøge muligheden for et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt, så vi sikrer en høj grad af genanvendelse.

Dette er baggrunden for, at der ikke er opsat en beholder til plast, og plast skal derfor indtil videre afleveres til genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, hvorfra det sendes til genanvendelse.

Hvorfor et eftersorteringsanlæg
Analyser viser, at når man indsamler plast ved husstanden, får man ikke al plast med - for meget ender i skraldespanden.

Samtidig er plastaffald en kompleks affaldsfraktion, der består af mange forskellige polymerer, derfor skal plast uanset hvad eftersorteres inden, det kan genanvendes.

 

På et eftersorteringsanlæg kan plast udsorteres i specifikke plasttyper. Noget plast kan gå direkte til genanvendelse, andet skal kemisk genindvindes - det vil sige, at plasten laves til et olieprodukt, der kan bruges til ny plast - og resten som ikke kan genanvendes, kan bruges som brændsel i fjernvarmen i perioder med spidsbelastning. 

Hvorfor skal vi sortere?

Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald (af materialerne pap, papir, metal, glas, madaffald, plast og træ).

I Svendborg har vi sat barren en smule højere og stiler efter at genanvende mindst 55% i 2022. Inden de nye affaldsordninger, genanvendte vi cirka 37% af husholdningsaffaldet, så der skulle en målrettet indsats til, for at nå i mål.

Rigtig mange var allerede gode til at sortere og brugte genbrugsstationer, miljøstationer og storskrald aktivt. 

Vi håber, at alle vil bakke op om affaldssorteringen.

Forkert sortering - hvad sker der?

I første omgang er der ikke nogen konsekvenser, hvis du sorterer forkert. 

Hvis der løbende er fejl i sorteringen, tilbyder vi vejledning og gode råd.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

Beholdere

Sådan undgår du lugtgener om sommeren

Hvis du er bekymret for lugtgener i sommermånederne, kan du gøre brug af disse gode råd:

  • Dryp affaldet (især madaffald) godt af, inden du smider det ud, da væsken herfra både lugter og tiltrækker fluer. 
  • Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du lægger den i din affaldsbeholder/skraldesæk udenfor. 
  • Luk affaldsposen med knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte skraldeposer ud end færre fyldte. 
  • Undgå, at skraldeposen går i stykker ved at lægge den forsigtigt i affaldsbeholderen frem for at smide den. På den måde sikrer du bedre, at affaldet ikke løber ud i affaldsbeholderen.
  • Placér din udendørs affaldsbeholder i skygge. 
  • Luk låget på beholderen ordentligt. 
  • Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe, fx ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit, der er en effektiv bakteriedræber.
Hvordan får jeg affaldsbeholdere?

Vi ejer og vedligeholder dine affaldsbeholdere, så du betaler et beløb der dækker tømning samt "lån" af beholderne.

Hvis du er nytilflytter og mangler beholdere, så kontakt os

Du kan også se mere om beholderstørrelser her

Den lille grønne spand og de grønne poser

Spanden og de grønne poser er til madaffald inde i køkkenet.

Madaffaldsspanden

Spanden er en gave til ejeren. Det betyder at husejere får spanden gratis ved indflytning i ny bolig.

Ved nybyggeri kan madaffaldsspanden leveres sammen med øvrigt materiale og beholdere.

Ved ejerskifte skal den nye ejer selv afhente den på en af genbrugsstationerne.

Hvis du bor til leje skal din ejer evt. udlevere en madaffaldsspand til dig, som han skal købe.

Madaffaldsposer

Slå knude på posen, når den er fuld, og læg den i rummet til madaffald i affaldsbeholderen.

Når de er ved at løbe tør for poser, kan du binde en om håndtaget på din beholder, så leverer vi nogle, næste gang vi tømmer beholderen.

Hvis du bor i lejebolig, kan det være at din udlejer har poser liggende.

Poserne er lavet af plast, og når poserne med madaffald er afleveret på anlægget, pilles de ud af madaffaldet og genanvendes.

Man må godt bruge andre plastposer end dem, vi udleverer, men man må ikke bruge bio-poser, det ønsker de ikke at modtage på pulpanlægget, der behandler madaffaldet. Årsagen er, at de ikke nedbrydes ordentligt og dermed kan udgøre et forureningsproblem, når restproduktet fra biogasproduktionen bruges som gødning. 

Sætter I plastposer i de udendørs spande?

Nej, det gør vi ikke.

Du må gerne selv sætte poser i rummene til restaffald og madaffald.

I rummene til pap/papir og glas/metal skal du undgå poser. 

Hvorfor kan jeg ikke få en sæk til mit affald?

Ifølge Arbejdstilsynet skal skraldemanden undgå løft af tunge sække. 

Derfor har alle som udgangspunkt beholdere til affaldet. Beholderne bliver hægtet på skraldebilen, som løfter dem op og vender bunden i vejret på dem. 

Den mindste løsning der findes, er 2 to-delte beholdere på hver 240 liter - hvor der er altså er fire rum i alt med plads til pap/papir (samme rum), glas/metal (samme rum), madaffald og restaffald. 

De to-delte beholdere kan ikke være mindre, da vi ellers risikerer, at affaldet sætter sig fast i dem. 

Hvad gør jeg, hvis beholderen går i stykker

Det er Vand og Affald, der leverer og vedligeholder beholderne. Derfor skal du kontakte os, hvis din beholder går i stykker. 

Hvad gør jeg, hvis mit låg blæser op?

Når det blæser meget, kan du risikere, at låget går op. Prøv at lægge den anden side af låget henover eller dreje spanden lidt efter vindretningen.

Afhentning

Hvem kører skraldebilen?

Marius Pedersen står for indsamling af affald for Vand og Affald.

Skraldbilerne kører på HVO, som er 2. generations biobrændsel fremstillet af affald. 

Hvorfor er der ikke ugetømning om sommeren?

Beholderen til mad- og restaffald (Energibeholder) tømmes hver 14. dag hele året.  

Ugentlig sommertømning er en dyr service, som kræver ekstra mandskab og ekstra biler, der kun kører i de få måneder. Samtidig ser vi, at mange har brugt den ekstra plads i skraldespanden til genanvendelige materialer, i stedet for at sortere.

Ekstratømning
Hvis du vil have tømt sin beholder oftere end hver 14. dag, er det muligt mod betaling at bestille en ekstratømning. Det er ikke en fast ordning, men en bestilling der skal foretages fra gang til gang. Læs mere om ekstratømning her.

Hvor skal jeg placere mine beholdere