Gå til indhold

Næste fase i byggeriet - Installering af spunsvægge

Ny hovedpumpestation

1. december 2022

Vi er nu nået til installering af spunsvægge i byggeriet af Svendborgs Hovedpumpestation. Spuns er store jernplader, som sættes i 16 meters dybde. Spunsens formål er at stabilisere væggene i byggegruben, så vi kan begynde udgravningen til pumpestationen.

Du vil derfor kunne høre os arbejde med de store jernplader. Arbejdet vil foregå i perioden 1. december til 16. december i tidsrummet 07-18 på alle hverdage. I forbindelse med spunsinstallationen vil der blive opsat vibrationsmålere, så vibrationerne overvåges løbende under udførsel af arbejdet.

Lugtgener
Du har måske bemærket en indelukket lugt ved byggepladsen. Det skyldes, at vi har haft skåret hul ind til det store bassin under multibanen. Vi har i den forbindelse været i gang med at lufte ud og skifte luften inde i, for at vores medarbejdere har kunne udføre arbejde derinde. Arbejdet er udført som en del af omlægningen af regn- og spildevandsledninger, før vi begynder på installeringen af spuns.

Vand i havnebassinet
Vidste du, at grundvandsniveauet på land, så tæt på havet, ofte “står” i samme niveau? Der løber vand fra grundvandssænkningen ud i havnen. Vandet er rent grundvand, og du vil evt. kunne høre det plaske lidt, når havniveauet er lavt i havnen. Vi grundvandssænker for at holde udgravningen tør, mens vi graver.

Spørgsmål
Vil du vide mere om projektet, kan du læse mere her. Har du spørgsmål, så kontakt: Ole René Rasmussen, ingeniør ved Vand og affald – ORR@Vandogaffald.dk – tlf.nr. 63215550 eller Kristian Vasegaard Pedersen, projektchef Arkil – krped@arkil.dk

Vi bestræber os på, at I får færrest mulige gener under byggeriet, men håber samtidig på jeres forståelse. 

 

 

Del artikel

Relaterede nyheder