Gå til indhold

Næste fase i byggeriet - Vi genbruger sandet

Ny hovedpumpestation

6. marts 2023

Vi genbruger sandet
I byggeriet af Svendborgs nye hovedpumpestation blev der i december installeret spunsvægge, som skulle stabilisere væggene i byggegruben. Nu er vi nået til udgravningsfasen, hvor vi graver ud til byggeriet af selve pumpestationen. Vi skal grave ned til ca. 7-10 meter ned under terræn på et 1000 m2 stort areal.

I projektet har vi et ønske om at tænke bæredygtigt, så vi ikke forbruger nye unødvendige ressourcer, men netop genbruger de eksisterende materialer i jorden, som stadig har en kvalitet og funktionsevne. Det giver værdi for byggeriet og for klimaet.

Vi forventer at ca. 4.000 kubikmeter maritimt sand bliver gravet op fra udgravningen og genbrugt senere i byggeriet i forbindelse med opfyldning af udgravningen.
Det opgravede rene sand bliver opmagasineret på byggepladsen ved det gamle godsbaneareal.

Vand i havnebassinet
Vidste du, at grundvandsniveauet på land, så tæt på havet, ofte “står” i næsten samme niveau? Der løber vand fra grundvandssænkningen ud i havnen. Vandet er rent grundvand, og du vil evt. kunne høre det plaske lidt, når havniveauet er lavt i havnen. Vi grundvandssænker for at holde udgravningen tør, mens vi graver.

Spørgsmål
Vil du vide mere om projektet, kan du læse mere her. Har du spørgsmål, så kontakt: Ole René Rasmussen, ingeniør ved Vand og affald – ORR@Vandogaffald.dk – tlf.nr. 63215550.

Vi bestræber os på, at I får færrest mulige gener under byggeriet, men håber samtidig på jeres forståelse.

Ny hovedpumpestation ved Svendborg Havn - udgravning

Ny pumpestation ved Svendborg Havn - udgravning og trappe

Ny pumpestation ved Svendborg Havn - bunke af opgravet jord

Del artikel

Relaterede nyheder