Gå til indhold

Nyt om byggeriet af hovedpumpestationen ved Svendborg Havn

Ny hovedpumpestation

22. februar 2024

For at få plads til den nye hovedpumpestation og rør har vi haft gravet op i flere meters dybde. Vi har nu næsten fyldt den store udgravning op.

Vi vil derfor fra den 26. februar til den 8. marts 2024 udføre arbejde i dagtimerne som kan støje.

Arbejdet består i, at vi trækker spunsen som har stået som støtte for udgravningen op igen.

På fotoet her kan man se spunsen som indrammer den byggegrube som nu er næsten fyldt op igen.

Spunsen trækkes ved samme metode (vibrering) som da den blev sat. Du kan se hvordan det foregik da spunsen blev sat i videoen her.

På fotoet her kan men se, at udgravningen nu er fyldt op. Man kan også se de runde betonvægge, som er ved at blive støbt over terræn. 

Efter arbejdet vil der ske reetablering af det omkringliggende areal, som en del af den nye Havnepark. 
Hovedpumpestationen opføres med en skulpturel karakter, der skal indgå i den rekreative struktur og havnens miljø.

Hovedpumpestationen placeres på terræn. Det betyder, at der bliver integreret offentlige funktioner, ligesom der på taget bliver placeret offentligt tilgængelige rekreative områder. 

Vi udfører projektet i partnering med entreprenør Arkil A/S og ingeniørvirksomheden EnviDan A/S. 
Selve det samlede arbejde med hovedpumpestationen forventes at være afsluttet ved udgangen af 2024.

Del artikel

Relaterede nyheder