Gå til indhold

Nye grænseværdier fører til lukket boring

Drikkevand

18. juni 2021

Miljøstyrelsen har skærpet grænseværdien for fire fluor-stoffer i drikkevandet. Vand og Affald har derfor valgt at lukke en boring, hvor indholdet overskrider de nye grænseværdier.

Miljøstyrelsen har skærpet grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet. PFAS-stoffer er fluor-stoffer, som kan stamme fra eksempelvis flammehæmmere og overfladebehandling af tøj, og som i dag findes i flere steder i miljøet.

Den nye kravværdi betyder, at drikkevand maksimalt må indeholde to nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen. Vand og Affald (VA) har derfor i samråd med Svendborg Kommune taget en af Sørupværkets bynære boringer ud af drift, da indholdet overskrider den nye grænseværdi.

”Når miljøstyrelsen vurderer, at det er nødvendigt med skærpede grænseværdier, handler vi selvfølgelig hurtigt på det, og vi er lige nu i gang med at danne os et overblik og undersøge vandet fra alle vores vandværker” siger anlægschef hos VA, Gry Tully Robsahm.

  • Grænseværdien for summen af alle PFAS-stoffer (fluor-stoffer) ligger på maks. 100 nanogram pr. liter vand.
  • Miljøstyrelsen skærpede d. 8/6 grænseværdien for fire af PFAS-stofferne (PFOA, PROS, PFNA og PFHxS), hvor summen af de fire stoffer nu maksimalt må være 2 nanogram pr. liter vand.
  • VA har derfor lukket en bynær boring, som leder vand til Sørupværket, og hvor indholdet af PFHxS overskrider den nye grænseværdi.
  • VA og Svendborg Kommune kender ikke kilden til forureningen.
  • Svendborg Kommune har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed.
Del artikel

Relaterede nyheder