Gå til indhold

Nye skove i Svendborg

Drikkevand

20. februar 2020

Der er skabt grobund for, at Svendborg snart får nye skove. Forhåbentlig vil 540 ha ny skov gro frem i den østlige del af Svendborg Kommune. I hvert fald har Svendborg Kommune, Vand og Affald A/S og Naturstyrelsen indledt et samarbejde med henblik på at rejse ny skov.

Formålet med at rejse nye skove er flerstrenget. Skov kan sikre rent drikkevand, binde CO2 fra atmosfæren, øge biodiversiteten og give flere rekreative muligheder til borgerne.

Borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen siger:

”Det glæder mig, at vi er lykkedes med at etablere samarbejdet. Vi har mange fælles interesser, som kan løftes med dette projekt. Det spændende ved skov er, at det kan tjene mange formål på en gang, og at det sikres, der i al fremtid vil være skov på arealerne, så effekterne er permanente”.

Samarbejdspartnerne har et ønske om skov i et område mellem Svendborg og Skårup, som i dag leverer en stor del af drikkevandet til Svendborgs borgere.

En forudsætning for skovene er, at lodsejere indenfor projektområdet vil afhænde jord til skoven, f.eks. gennem magelæg. Erhvervelse af jorden vil alene ske på basis af frivillige aftaler med lodsejerne.

”Når vi åbner for vandhanen, skal det selvfølgelig være rent vand, der kommer ud. Med dette samarbejde om skovrejsning har vi taget et kæmpe skridt på vejen til at sikre fremtidige generationers adgang til rent drikkevand. Det er en aftale, der får betydning for vores børn og børnebørn, og som rækker flere hundrede år frem”, siger en glad bestyrelsesformand for Vand og Affald A/S, Søren Kongegaard.

Skovene vil blive offentlige og have adgang for alle. Forud for etableringen vil kommunen, Vand og Affald A/S og Naturstyrelsen inddrage borgerne i processen ved at invitere relevante interesseorganisationer, lodsejere, naboer, beboerforeninger og andre med interesse i projektet til at deltage med idéer og forslag til etableringen af det kommende skovprojekt.

Bruno Hansen, formand for Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune har store forventninger til projektet.

”Vi har lige vedtaget en Klima- og Energipolitik, hvor skovrejsning er et af vores indsatsområder. Det er derfor en stor glæde, at vi kan samarbejde med Naturstyrelsen og Vand og Affald A/S om indsatsen. Ved at pulje vores penge, kan vi lykkes med at få nye skove af en betydelig størrelse til gavn for mange mennesker”, siger Bruno Hansen.

Først i det nye år er alle, der ejer jord eller ejendom indenfor de to områder, hvor der ønskes skov, inviteret til et informationsmøde. Her vil de tre samarbejdspartnere fortælle om projektet og processen, herunder om jordkøb og jordfordeling.

Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen fortæller:

”Vi har i dag næsten ingen statsskove i Svendborg Kommune, så derfor er vi meget glade for at kunne være med i et samarbejde, hvor der skabes rige muligheder for friluftsliv . Ved at plante forskellige træer og buske, lave lysåbne arealer og etablere vandhuller, vil vi desuden på sigt få en skov med høj biodiversitet ”.


Fakta:

De områder, hvor skov er ønsket, udgør tilsammen ca. 540 ha.

Økonomien til at købe jord er fordelt således, at Vand og Affald A/S betaler 50 %, Naturstyrelsen 28 % og Svendborg Kommune 22 %. Anlæg og drift af skoven står Naturstyrelsen alene for.

Del artikel

Relaterede nyheder