Gå til indhold

VA har nu overblik over PFAS i drikkevandet

Drikkevand

28. oktober 2021

Perflourerede stoffer (PFAS) i drikkevandet vækker bekymring over hele landet. I juni skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for stofferne, og Vand og Affald (VA) har nu analyseret drikkevandet efter de nye grænseværdier. Drikkevandet overskrider ikke grænserne for PFAS.

I juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for fire perflourerede stoffer (PFAS-stoffer) i drikkevandet. Tidligere lå grænseværdien for PFAS-stoffer på 100 nanogram pr. liter vand, men med de nye krav må drikkevandet maksimalt indeholde 2 nanogram pr. liter af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

De skærpede krav betød, at en af Sørupværkets bynære boringer i Svendborg i juni måned blev taget ud af drift, da den overskred de nye grænseværdier. Sørupværkets øvrige boringer er nu blevet undersøgt med metoder, der kan måle indhold ned til de nye grænseværdier. Ingen af boringerne overskrider den nye grænseværdi.

Selvom indholdet af PFAS-stoffer ikke overskrider grænseværdierne, findes de dog i meget små mængder i drikkevandet fra Sørupværket. Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet fra VA’s øvrige vandværker.

”Svendborg er desværre ligesom mange andre kommuner ramt af forurening med PFAS-stoffer, og vores drikkevand er sårbart over for pesticider og mange andre af de kemikalier, vi omgiver os med”, fortæller anlægschef hos VA, Gry Tully Robsahm.

”Det er dog vigtigt for mig at understrege, at myndighederne sætter grænseværdierne for PFAS-stoffer i drikkevand meget lavt ud fra et forsigtighedsprincip, og at indholdet i vores drikkevand alle steder ligger under grænseværdierne”.

Fakta

  • PFAS-stoffer er perflourerede fluorstoffer, som kan stamme fra eksempelvis flammehæmmere og overfladebehandling af tøj, og som i dag findes flere steder i miljøet.
  • Grænseværdien for summen af de 12 PFAS-stoffer, der analyseres for, var tidligere maks. 100 nanogram pr. liter vand.
  • Miljøstyrelsen skærpede d. 8. juni grænseværdien for fire af PFAS-stofferne (PFOA, PROS, PFNA og PFHxS), hvor summen af de fire stoffer nu maksimalt må være 2 nanogram pr. liter vand.
  • VA har derfor i juni måned lukket en bynær boring, som leder vand til Sørupværket, og hvor indholdet af PFHxS overskrider den nye grænseværdi.
  • VA har analyseret drikkevand fra alle sine vandværker med metoder, der kan måle ned til de nye grænseværdier. Intet af VA’s drikkevand overskrider de nye grænseværdier, men der er fundet mindre mængder af PFAS i enkelte boringer og i drikkevandet fra en enkelt vandværkslinje på Sørupværket.
  • VA leverer drikkevand til omkring 2/3 af Svendborg Kommune. Den øvrige del af kommunen får sit drikkevand fra private vandværker.
Del artikel

Relaterede nyheder