Vand og Affald

Vand

Vand og affald har ansvaret for alle offentlige vand- og spildevands anlæg i Svendborg kommune. Selskabet står dermed for vandforsyningen i store dele af Svendborg Kommune og renser spildevandet, så det ikke forurener hav og vandløb.

Mål for vand
Vi vil sikre, at kunderne til enhver tid har adgang til rent vand gennem effektiv, økonomisk og bæredygtig produktion og distribution af drikkevand.

Vand er livsnødvendigt for os alle. Vi bruger vand lige fra at slukke tørsten til vask af biler. Fra Vand og Affald leveres der vand til alle disse formål, så vores kunder er dybt afhængige af vores leverance. Vores vand indgår i produktion af mange levnedsmiddelprodukter og drikkes også direkte fra hanen, og vi arbejder derfor for at skabe størst mulig tryghed for vores kunder med hensyn til kvalitet og leveringssikkerhed.

VA er certificeret efter ISO22000, som er et system der sikrer en høj standard for fødevaresikkerhed, og hermed drikkevandssikkerhed.

 

Har du haft et brud? Sådan søger du refusion

 

 

Fyld din drikkedunk med frisk vand fra en af de fem vandfontæner der står i byen.

Fontænerne er placeret ved Christiansminde, Sankt Nicolai Kirke, Frederiksø og Lille Torv samt Jessens Mole ved prøveparken.

 

Her kan du hente "Håndbog for VVS-installatører"