Gå til indhold

VA undersøger drikkevandet for flourstoffer (PFAS) - en boring lukket i juni

Drikkevand

10. oktober 2021

Miljøstyrelsen skærpede i juni 2021 grænseværdien for fire fluorstoffer i drikkevandet. Vand og Affald valgte derfor i juni måned 2021 at lukke en boring, hvor indholdet overskrider de nye grænseværdier, og er i gang med at undersøge situationen nærmere.

Miljøstyrelsen skærpede i juni 2021 grænseværdien for fire fluorstoffer i drikkevandet. Vand og Affald valgte derfor i juni måned 2021 at lukke en boring, hvor indholdet overskrider de nye grænseværdier, og er i gang med at undersøge situationen nærmere.

Miljøstyrelsen skærpede i juni 2021 grænseværdien for fire PFAS-stoffer i drikkevandet.

PFAS er en fællesbetegnelse for fluorstoffer, som kan stamme fra eksempelvis flammehæmmere, brandskum og overfladebehandling af tøj, og som i dag findes flere steder i miljøet.

Den nye kravværdi betyder, at drikkevand maksimalt må indeholde to nanogram pr liter af summen af PFAS-stofferne PFOA, PROS, PFNA og PFHxS tilsammen.

Vand og Affald (VA) har derfor i juni måned i samråd med Svendborg Kommune taget en af Sørupværkets bynære boringer ud af drift, da indholdet i denne boring overskred den nye grænseværdi.

VA har i forlængelse af de nye grænseværdier i juni måned undersøgt drikkevandet for indhold af PFAS-stoffer og fandt ved denne undersøgelse ikke indhold af PFAS over 1 nanogram pr liter i drikkevandet i Svendborg.

Der er dog brug for at kunne måle helt ned til under 0,5 nanogram pr liter, og det har laboratorierne ikke været i stand til. Laboratorierne har nu forbedret deres metode til at analysere for PFAS-stofferne, og VA er i gang med en ny undersøgelse af drikkevandet, hvor der måles ned til under 0,5 nanogram pr liter.

Resultaterne af denne undersøgelse forventes klar i slutningen af oktober.

Fakta
- Grænseværdien for summen af de 12 PFAS-stoffer (fluorstoffer), der analyseres for, ligger på maks. 100 nanogram pr liter vand.

- Miljøstyrelsen skærpede i juni måned grænseværdien for fire af PFAS-stofferne (PFOA, PROS, PFNA og PFHxS), hvor summen af de fire stoffer nu maksimalt må være 2 nanogram pr liter vand.

- VA har derfor lukket en bynær boring, som leder vand til Sørupværket, og hvor indholdet af PFHxS overskrider den nye grænseværdi.

- VA har i juni 2021 undersøgt drikkevandet fra de fem vandværker, og fandt ved denne undersøgelse ikke indhold af PFAS-stofferne i drikkevandet. Ved denne undersøgelse var detektionsgrænsen 1 nanogram pr liter, men der er brug for at kunne måle ned til under 0,5 nanogram pr liter.

- Laboratorierne har nu forfinet deres metode til at analysere for PFAS stofferne, og derfor afventer VA nu svar fra en ny undersøgelse.

- VA og Svendborg Kommune kender ikke kilden til forureningen.

Del artikel

Relaterede nyheder